elállási nyilatkozat

Elállási jog

Önnek jogában áll a szerződést tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani.

A lemondási időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem fuvarozó, birtokba vette vagy átvette az árut.

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket emailben az info@clcme.eu címen. Egy egygyértelmű nyilatkozat (például egy elküldött levél) segítségével arról a döntéséről, hogy eláll a jelen szerződéstől. Ha él ezzel a lehetőséggel, visszaigazolást küldünk Önnek a visszavonás beérkezéséről e-mailben. A lemondási határidő vagy az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha az elállási vagy elállási idő lejárta előtt elküldi az elállási vagy elállási jogának gyakorlásáról szóló értesítését.

A visszavonás következményei

Ha eláll a szerződéstől, akkor minden kifizetést megadunk, amelyet tőled kaptunk, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek más szállítási típus választásából erednek, mint az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítás), amelyet azonnal és legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül kell visszafizetni. Ehhez a törlesztéshez – amennyiben rendelkezésre áll – ugyanazokat a fizetési eszközöket fogjuk használni, mint amelyeket az eredeti tranzakcióhoz használt, hacsak nem kifejezetten másról állapodtak meg veled; Semmi esetre sem számítunk fel díjat ezért az ügyintézésért. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut.

Az árut azonnal és minden esetben legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk attól a naptól számítva, amikor tájékoztott minket a szerződés felmondásáról. A határidő lejárt, ha az árukat a tizennégy napos időszak lejárta után küldi el. Ön viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit. (lásd még a VII. pontot: Különleges visszatérési feltételek / visszaszállítás)

Csak akkor kell fizetnie az áruk értékvesztéséért, ha ez az értékvesztés az áruk gondatlan kezelésének következménye, amelyek szükségesek az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének ellenőrzéséhez.

Kivételek az elállási jog alól:

– Újságok, magazinok, különösen kötéskönyvek vagy kötési utasításokat tartalmazó könyvek

– Ismertetők azonnali letöltése

– Ingyenes termékek

– A speciális szolgáltatások, digitális tartalom: a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát

Ez magában foglalja különösen a bizonyos színű golyók kiszállítására vonatkozó megrendeléseket, vagy általában az online boltban alapfelszerelésként nem kínált árukat.

Azoknál az ügyfeleknél, akik nem Ausztriából rendelnek, a VI. Pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók. Ezen küldemények szállítási költségeit a CLCME nem fedezi.

(deutsch)

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht bzw. Rücktrittsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist bzw. Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht bzw. Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Tyx Design Online Agentur – Gergö Vasas , 1200 Wien, Salzachstrasse 39, Tel: 004367761271047, E-Mail info@clcme.eu  mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular bzw. Rücktrittsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular bzw. Rücktrittsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite clcme.eu elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen (zum Beispiel per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist bzw. Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts bzw. Rücktrittsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist bzw. Rücktrittsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs (bzw. des Rücktritts)

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir – wenn verfügbar – das selbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen grundsätzlich die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. (siehe auch Punkt VII. Besondere Rückgabebedingungen/Rückversand)

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausnahmen vom Rücktritts- bzw. Widerrufsrecht:

– Zeitungen, Zeitschriften, insbesondere Strickhefte oder -bücher, die Strickanleitungen beinhalten

– Sofortdownloads von Anleitungen

– Gratiswaren

– Besondere Dienstleistungen, wenn CLCME – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des Kunden, sowie einer Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung, noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde. Darunter fallen insbesondere Aufträge zur Lieferung von Knäueln mit einer bestimmten Farbpartie, oder allgemein von Waren, die nicht standardmäßig im Onlineshop angeboten werden.

Für Kunden, die nicht aus Österreich bestellen, gelten sinngemäß die Bestimmungen in Punkt VI. Die Versandkosten dieser Retouren werden von CLCME keinesfalls übernommen.

Kapcsolat:

11 + 14 =

ClickMe Smart Card

NFC képes készülékek listája

 

Apple

2017-től mind, beleértve:
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone SE (2020)

Samsung

2014-től mind, beleértve:
S Series
A Series

OnePlus

2015-től mind beleértve:
3 Series
5 Series
6 Series
7 Series
8 Series

Google

2015-től mind, beleértve:
Pixel Series
Nexus Series

Huawei

2016-tól mind, beleértve:
P Series

HTC

2015-től mind

LG

2014-től mind, beleértve:
Q Series
G Series
V Series

Nokia

9 Pureview
8, 8 Sirocco,
6, 7 Plus
3, 5, 5.1

(Készüléklista a teljesség igénye nélkül)

 

Minden más esetben a a készülék kamerájával a kártya hátlapján szereplő QR kód beszkennelésével éppúgy elérhető az összes funkció.