Voorwaarden

Dienst

ClickMe Smart Card (digitaal visitekaartje en software)

Standaard

Een kaart met het ClickMe-logo, zonder naam, functie of bedrijfsnaam. Vaste graphics op de voor- en achterkant. Op de achterkant, in de linkerbovenhoek, staat het ClickMe-logo, in de rechterbovenhoek een unieke QR-code en daaronder het kaartidentificatienummer.

Business

Een kaart met een eigen ontwerp op de voorkant, met de naam en/of bedrijfsnaam en/of functie op de achterkant. De indeling van de achterkant staat vast. In de linkerbovenhoek staat het ClickMe-logo, in de rechterbovenhoek een unieke QR-code en daaronder het kaartidentificatienummer. Afwijken van deze indeling is alleen mogelijk met een aparte overeenkomst, waarover de Klantenservice informatie kan verstrekken.

Premium-abonnement

Optionele extra service voor alle typen ClickMe Smart Card's.

Abonnee

De persoon namens wie de betaling voor de dienst is gedaan vanaf zijn/haar bankrekening.

Abonnement

Digitale dienst. Het omvat premiumdiensten die verder gaan dan alleen het gebruik als digitaal visitekaartje.

Abonnementsgeld

Het actuele tarief vindt u op onze website. Afwijken van dit bedrag is mogelijk middels een maatwerkovereenkomst, welke schriftelijk moet worden bevestigd.

Vervaldatum abonnement

Het abonnement is jaarlijks of maandelijks en wordt op dezelfde dag van elk jaar of elke maand verlengd totdat het wordt opgezegd.

Vernieuwingsdatum

De verlengingsdatum voor elk abonnement is de datum waarop de eerste betaling voor de dienst is gedaan. (Maand dag)

Annulering van abonnement

Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd. Bij annulering zijn er vanaf de eerstvolgende verlengingsdatum geen kosten meer aan verbonden. Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen restitutie van het jaar- of maandbedrag plaats naar rato.

Gebruiker

Klant

Iemand die voor een van onze beschikbare diensten heeft betaald of een gebruiker van de dienst is.

VIP-klant

Het vereist een premium abonnement.
Het werkt op basis van een maandelijks vergoedingssysteem, dat maandelijks betaalbaar is zolang de klant dat wenst. Het kan op elk moment worden geannuleerd.
Het omvat het continu bewerken en beheren van profielen. Eventuele wijzigingen in het profiel worden binnen 24 uur door een toegewijde collega uitgevoerd. Op verzoek kan de collega advies en bedrijfstrainingen geven met betrekking tot het gebruik van profielen. Bedrijfsconsultaties/trainingen worden online gegeven, waarbij de deelnemers de collega's zijn die de kaart gebruiken. Indien training op locatie wordt aangevraagd, kunnen er voorrijkosten in rekening worden gebracht.

B2B-partner

Maakt gebruik van onze diensten met het oog op wederverkoop. Er is een aparte schriftelijke overeenkomst met de partner en de details worden beschreven in ons Partnerprogramma. Het kan zijn dat de partner niet altijd voor de dienst betaalt; dit wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst op basis van het door hen ingediende verkoopplan.

Helpdesk

Klantenservice

Beschikbaar op het e-mailadres hallo@clcme.eu in drie talen: Engels, Duits, Hongaars.
We zijn hier om alle vragen van zowel bestaande als nieuwe klanten en partners te beantwoorden, en we streven ernaar om binnen 24 uur te reageren.

VIP-klantenservice

Toegewijde accountmanager beschikbaar voor onze klanten in de betreffende taal. Ze zijn beschikbaar om technische vragen te beantwoorden en kunnen helpen bij het bewerken van profielen op basis van specifieke verzoeken.
Klanten ontvangen na aankoop van het VIP-pakket de contactgegevens van hun toegewijde accountmanager, inclusief hun telefoonnummer.

Digitale Profile's

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze digitale dienst en platform, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

Acceptatie van voorwaarden

Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de Dienst niet gebruiken.

Premium-diensten

Gebruikers van onze Dienst hebben de mogelijkheid om zich te abonneren op premiumpakketten, op jaar- of maandbasis, voor verbeterde functies en een advertentievrije ervaring. Gebruikers die zich niet abonneren op een premiumpakket, erkennen en gaan ermee akkoord dat hun digitale profielen advertenties kunnen weergeven.

Advertentie-ondersteunde digitale Profiles

Om onze Dienst op de lange termijn gratis aan te bieden, kunnen gebruikers die zich niet abonneren op een jaarlijks of maandelijks premiumpakket, de weergave van advertenties binnen hun digitale profielen ervaren. Deze advertenties kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, banners, promotionele inhoud en gesponsorde links. De inhoud en aard van de advertenties die worden weergegeven in niet-premium digitale profielen zijn uitsluitend ter beoordeling van het bedrijf. We streven ernaar ervoor te zorgen dat advertenties relevant en niet-opdringerig zijn, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren in plaats van te verstoren.

Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

ClickMe Smart Card behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken, te wijzigen of aan te passen. Wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht zodra ze worden geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om de Voorwaarden regelmatig te controleren op updates.

Algemene Voorwaarden (inclusief informatie voor klanten)

1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen, dienstbeschrijvingen
3. Bestelproces, afsluiten van het contract4. Prijzen, bezorgkosten
5. Levering, productbeschikbaarheid
6. Betalingsvoorwaarden7. Eigendomsvoorbehoud8. Productgarantie, garantie9. Betrouwbaarheid
10. Opslag van het contract zelf
11. Slotopmerkingen

1. Toepasselijkheid

1.1. De zakelijke relatie tussen [vul in: DemoShop Ltd, eigenaar: Tom Template, 1 Template Street, Postcode Template City] (hierna de "verkoper" genoemd) en de klant (hierna de "klant" genoemd) is uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van het plaatsen van de bestelling.

1.2. Voor vragen of klachten kunt u terecht bij onze klantenservice, een e-mail naar hello@clcme.eu

1.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder consument verstaan elke natuurlijke persoon die een juridische transactie voltooit voor doeleinden die voor het grootste deel niet kunnen worden toegeschreven aan enige professionele activiteit van commerciële of zelfstandige aard die zij uitoefenen (zoals gedefinieerd in § 13 BGB).

1.4. Noch de eigen voorwaarden van de klant, noch eventuele andere voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden gehonoreerd, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. Aanbiedingen, dienstbeschrijvingen
De weergave van producten in de onlineshop moet worden gelijkgesteld met een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en niet met een juridisch bindend aanbod. Servicebeschrijvingen in catalogi of op de websites van de verkoper mogen niet worden gelijkgesteld met een belofte of een garantie.
Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt”, tenzij anders vermeld in de betreffende productbeschrijving. Fouten voorbehouden.

NB: Voer in het volgende gedeelte de juiste knoplabels in.
3. Bestelproces, sluiten van het contract
3.1. De klant is vrij om de producten van zijn keuze uit het assortiment van de verkoper te selecteren en deze samen te voegen in een zogenaamde "mand" met behulp van de knop [Toevoegen aan winkelwagen]. De klant kan vervolgens naar zijn winkelmandje gaan en zijn keuze indien nodig aanpassen, bijvoorbeeld door een product uit het winkelmandje te verwijderen. Zodra de klant tevreden is met zijn keuze, kan hij doorgaan naar de laatste stap in het bestelproces via de knop [Doorgaan naar afrekenen].

3.2. Wanneer de klant op de knop [Plaats bestelling (betaling wordt gedaan)] klikt, doet hij een bindend verzoek om de goederen die zich momenteel in zijn winkelmandje bevinden, te kopen. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling kan de klant op elk moment zijn bestelgegevens bekijken en wijzigen en kan hij ook de "Terug"-functie van zijn browser gebruiken om terug te keren naar zijn winkelmandje of het bestelproces af te breken. Essentiële vermeldingen zijn gemarkeerd met een asterisk (*).
3.3. De verkoper reageert door de klant een automatische ontvangstbevestiging te e-mailen; de e-mail vat de door de klant geplaatste bestelling samen en kan worden afgedrukt met behulp van de functie "Afdrukken" (bestellingsbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert uitsluitend de ontvangst van de bestelling van de klant door de verkoper en mag niet gelijkgesteld worden met de aanvaarding van de bestelling. Een bindende koopovereenkomst komt pas tot stand als de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant verzendt of overhandigt of de verzending van het bestelde product binnen 2 dagen bevestigt door de klant een tweede e-mail, een orderbevestiging of een factuur te sturen. .

3.4. Indien de verkoper de mogelijkheid tot vooruitbetaling aanbiedt, wordt het contract geacht te zijn gesloten op het moment dat de klant zijn bankgegevens verstrekt en aan het betalingsverzoek voldoet. Indien, ondanks de opeisbaarheid en ondanks een herinnering aan de klant, de betaling niet binnen 10 kalenderdagen na de verzending van de orderbevestiging door de verkoper is ontvangen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, waardoor de bestelling ongeldig wordt en in waardoor de verkoper wordt bevrijd van zijn leveringsplicht. Op dit punt wordt de bestelling geacht te zijn afgerond zonder verdere gevolgen voor de klant of de verkoper. Producten waarvoor vooruitbetaling wordt aangeboden, kunnen dus maximaal 10 kalenderdagen worden gereserveerd.

4. Prijzen, bezorgkosten

4.1. Alle prijzen vermeld op de website van de verkoper zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen het geldende tarief.
4.2. De verkoper brengt naast de aangegeven prijzen ook bezorgkosten in rekening. De bezorgkosten worden duidelijk uitgelegd aan de klant op een aparte webpagina en tijdens het bestelproces zelf.

5. Levering, productbeschikbaarheid
5.1. Indien de klant voor vooruitbetaling kiest, vindt de levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. De verkoper heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken als de levering van de goederen ondanks drie leveringspogingen door toedoen van de klant mislukt. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden onverwijld terugbetaald.

5.3. De verkoper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper, buiten zijn schuld, het betreffende product niet door zijn leverancier heeft ontvangen. Indien deze situatie zich voordoet, zal de verkoper de klant onverwijld op de hoogte stellen en hem, indien nodig, aanbieden een vergelijkbaar product te leveren. Indien er geen vergelijkbare producten beschikbaar zijn of de klant geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zal de verkoper de eventueel reeds ontvangen betaling onverwijld aan de klant terugbetalen.5.4. Klanten worden op een aparte webpagina of in de betreffende productbeschrijving op de hoogte gebracht van leveringstermijnen en leveringsbeperkingen (bijvoorbeeld levering aan specifieke landen met uitsluiting van andere).

6. Betalingsvoorwaarden
6.1. De klant is vrij om tijdens het bestelproces een van de beschikbare betaalmethoden te selecteren; hun selectie wordt gemaakt vóór voltooiing van het bestelproces. Klanten worden op een aparte webpagina geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden.6.2. Indien betaling op rekening mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de bijbehorende factuur. Bij alle andere betalingswijzen dient de volledige betaling vooraf te geschieden.6.3. Als externe aanbieders de opdracht krijgen om de betaling te verwerken (bijvoorbeeld PayPal), zijn de algemene voorwaarden van die aanbieders van toepassing.6.4. Indien de vervaldag waarop betaling moet plaatsvinden als kalenderdatum wordt aangemerkt, wordt de klant geacht in verzuim te zijn zodra hij die vervaldag niet in acht neemt en is hij wettelijke rente over de betalingsachterstand verschuldigd.6.5. De verplichting van de klant om rente over achterstallige betalingen te betalen, staat niet in de weg aan de inning van andere claims wegens vertragingsschade door de verkoper.

6.6. Het recht op verrekening heeft de klant alleen als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn of door de verkoper worden erkend. De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als zijn vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie als de vorderingen van de verkoper.

7. EigendomsvoorbehoudDe verkoper behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot het moment van volledige betaling.8. Productgarantie en garantie
8.1. De verkoper biedt garantie zoals vereist volgens de wettelijke voorschriften.8.2. Op de door de verkoper geleverde goederen is alleen garantie van toepassing als de klant vóór aanvang van het bestelproces uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van een dergelijke garantie en de voorwaarden ervan.9. Aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding zijn van toepassing, ongeacht andere wettelijke geschiktheidscriteria.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.

9.3. De verkoper is ook aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot de schending van fundamentele verplichtingen waarvan de schending de vervulling van het contractuele doel in gevaar brengt en de schending van verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de klant normaal gesproken kan vertrouwen. . In dit geval is de aansprakelijkheid van de verkoper niettemin beperkt tot de voorzienbare schade die eigen is aan het soort overeenkomst. Verkoper is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid die leidt tot overtreding van andere verplichtingen dan genoemd in de voorgaande zinnen.9.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schade aan leven, lichaam of gezondheid, gebreken die zijn vastgesteld na aanvaarding van een garantie met betrekking tot de aard van het product of gebreken die met opzet geheim zijn gehouden. De aansprakelijkheid onder de voorwaarden van de Duitse wet op de aansprakelijkheid voor defecte producten blijft onaangetast.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting en/of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

10. Opslag van het contract zelf
10.1. Tijdens de laatste stap van het bestelproces (dat wil zeggen vóór het plaatsen van de bestelling bij de verkoper) kan de klant het contract afdrukken met behulp van de printfunctie van zijn browser.

10.2. De verkoper zal de klant tevens een orderbevestiging met alle bestelgegevens sturen naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Bovendien ontvangt de klant samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij levering van de goederen een kopie van de algemene voorwaarden van de verkoper (inclusief het annuleringsbeleid van de verkoper en informatie over de verzendkosten en de verzend- en betalingsvoorwaarden van de verkoper). . Als u zich bij onze winkel heeft geregistreerd, kunt u in uw profiel de door u geplaatste bestellingen bekijken. Wij slaan het contract ook op in uw profiel, maar maken het niet toegankelijk op internet.

11. Slotopmerkingen
11.1. De wettelijke woonplaats en plaats van uitvoering is de zetel van de verkoper, voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder goed van publiek recht is.

11.2. De taal van het contract is Engels

11.3. Consumentenplatform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Heb je een vraag? Prijsopgave nodig? Stuur ons een bericht!

Wij spreken: Engels, Duits en Hongaars!
Kort contactformulier
ClickMe Smart Solutions - Slimme Business-kaart - NFC - QR - Proxysleutel - Hybride kaarten - Digitale Business-kaart - Link in bio online profiel - Miniwebsite
kruis
Bezig met laden...
gelinkt facebook pinterest youtube rss twitteren instagram facebook-leeg rss-leeg linkedin-blanco pinterest youtube twitteren instagram