Gizlilik Politikası

giriiş

Aşağıdaki veri koruma beyanı ile sizi hangi amaçlarla ve ne ölçüde işlediğimiz kişisel veri türleri (bundan böyle "veri" olarak anılacaktır) hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Veri koruma beyanı, hem hizmetlerimizi sağlama bağlamında hem de özellikle web sitelerimizde, mobilde ve ayrıca sosyal medya profillerimiz gibi harici çevrimiçi mevcudiyetlerimizde tarafımızdan gerçekleştirilen tüm kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir ( bundan böyle toplu olarak "çevrimiçi teklif" olarak anılacaktır).

Kullanılan terimler cinsiyete özgü değildir.

Eyalet: 2023.05.08

İçindekilere genel bakış

Sorumluluk sahibi kişi

Gergö Vasas / TyxDesign Online Temsilcisi
Salzachstrasse 39/20
1200, Viyana
Avusturya

Yetkili Temsilciler: genel müdürün/iş sahibinin adı ve soyadı

E-posta adresi: merhaba@clcme.eu

Künye: Dizinizin URL'si (isteğe bağlı, ancak önerilir)

 

Veri koruma görevlisiyle iletişim kurun

Gergö Vasas eU / TyxDesign Online Temsilcisi
Salzachstrasse 39/20
1200 Viyana
Avusturya

 

İşleme işlemlerine genel bakış

Aşağıdaki tablo, işlenen veri türlerini ve bunların işlenme amaçlarını özetlemekte ve veri konularına atıfta bulunmaktadır.

 

İşlenen veri türleri

 • Stok verileri (örn. adlar, adresler).
 • İçerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler).
 • İletişim bilgileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • Meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • Kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).
 • Konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler).
 • Sözleşme verileri (örneğin sözleşme konusu, süre, müşteri kategorisi).
 • Ödeme verileri (ör. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi).

Veri konularının kategorileri

 • Business ve sözleşmeli ortaklar.
 • İlgili taraflar.
 • İletişim ortağı.
 • Müşteriler.
 • Kullanıcılar (ör. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları)..

İşlemenin amacı

 • Kredibilite ve kredi notunun değerlendirilmesi.
 • Çevrimiçi teklifimizin sağlanması ve kullanım kolaylığı.
 • Ziyaret değerlendirmesi..
 • Ofis ve organizasyon prosedürleri
 • Cihazlar Arası İzleme (pazarlama amacıyla kullanıcı verilerinin cihazlar arası işlenmesi).
 • Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama.
 • İletişim istekleri ve iletişim
 • Dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçümü).
 • Profil oluşturma (kullanıcı profilleri oluşturma).
 • yeniden pazarlama
 • Menzil ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması).
 • Güvenlik önlemleri
 • İzleme (örn. ilgi/davranışsal profil oluşturma, tanımlama bilgilerinin kullanımı).
 • Sözleşmeli hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması
 • İstekleri yönetin ve yanıtlayın.
 • Hedef grup oluşumu (pazarlama amaçlarıyla veya diğer içerik çıktılarıyla ilgili hedef grupların belirlenmesi).

Bireysel vakalarda otomatik kararlar

 • Kredi bilgileri (kredi değerlendirmesine dayalı karar).

İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, temel olarak kişisel verileri işlediğimiz temel veri koruma yönetmeliğinin (GDPR) yasal dayanağını sunuyoruz. GDPR düzenlemelerine ek olarak, sizin veya bizim ikamet ettiğiniz ve ikamet ettiğiniz ülkede ulusal veri koruma düzenlemelerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayın. Ek olarak, münferit durumlarda daha spesifik yasal dayanaklar geçerliyse, bunları veri koruma beyanında size bildiririz.

 • Rıza (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre a. GDPR) - Veri sahibinin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için işlenmesine onay vermesi.
 • Sözleşme performansı ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre b. GDPR) - Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşme akdedilmeden önce ilgili kişinin talebi üzerine işlem yapılması için işlemenin gerekli olması.
 • Yasal zorunluluk (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre c. GDPR) - Veri işleyenin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için gerekli olması.
 • Meşru çıkarlar (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f. GDPR) - Veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri tarafından bu tür çıkarların geçersiz kılındığı durumlar dışında, kontrolörün veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması.

Güvenlik önlemleri

En son teknolojiyi, uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliğini, kapsamını, koşullarını ve amaçlarını ve ayrıca farklı gerçekleşme olasılıklarını ve kapsamını dikkate alarak yasal gerekliliklere uygun olarak uygun teknik ve organizasyonel önlemler alırız. gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin, riskle orantılı bir koruma düzeyinin sağlanması için.

Bu tür önlemler, özellikle, verilere fiziksel ve elektronik erişimin yanı sıra bunlarla ilgili verilere erişim, girdi, ifşa, kullanılabilirliğin korunması ve ayrımını kontrol ederek verilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin korunmasını içerecektir. Ayrıca, veri sahiplerinin haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve verilere yönelik herhangi bir tehdide yanıt verilmesini sağlamak için prosedürler oluşturduk. Ayrıca, kişisel verilerin korunmasını, veri koruma ilkesine uygun olarak, teknoloji tasarlayarak ve veri korumaya uygun varsayılan ayarlar kullanarak, donanım, yazılım ve süreçlerin geliştirilmesi veya seçilmesinden itibaren dikkate alıyoruz.

SSL şifrelemesi (https): Çevrimiçi teklifimiz aracılığıyla iletilen verilerinizi korumak için SSL şifrelemesi kullanıyoruz. Bu tür şifrelenmiş bağlantıları, tarayıcınızın adres satırındaki https:// ön ekinden tanıyabilirsiniz.

 

Kişisel verilerin iletilmesi ve açıklanması

Kişisel verileri işlememiz sırasında, verilerin diğer kurumlara, şirketlere, yasal olarak bağımsız organizasyonel birimlere veya kişilere aktarılması veya ifşa edilmesi söz konusu olabilir. Bu verilerin alıcıları, örneğin ödeme işlemleri bağlamındaki ödeme kurumlarını, BT görevleriyle görevlendirilen hizmet sağlayıcıları veya bir web sitesine entegre edilmiş hizmet ve içerik sağlayıcıları içerebilir. Bu gibi durumlarda yasal gereklilikleri yerine getiriyoruz ve özellikle verilerinizin alıcılarıyla verilerinizin korunmasına hizmet eden uygun sözleşmeler veya anlaşmalar akdediyoruz.

Üçüncü ülkelerde veri işleme

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işlersek veya işleme, üçüncü tarafların hizmetlerinin kullanımı veya verilerin ifşası veya aktarımı bağlamında gerçekleşirse diğer kişilere, kurumlara veya şirketlere, bu sadece yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleşecektir.

Açık onay veya sözleşme veya yasa gereği iletmeye tabi olarak, verileri yalnızca kabul edilmiş bir veri koruma düzeyi, AB Komisyonu'nun sözde standart koruma maddeleri aracılığıyla sözleşme yükümlülüğü olan üçüncü ülkelerde işleyeceğiz veya işlenmesine izin vereceğiz; veya bağlayıcı dahili veri koruma düzenlemeleri mevcuttur (Madde 44 ila 49 GDPR, AB Komisyonu bilgi sayfası: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

çerez kullanımı

Tanımlama bilgileri, ziyaret edilen web sitelerinden veya etki alanlarından gelen verileri içeren ve kullanıcının bilgisayarındaki bir tarayıcı tarafından saklanan metin dosyalarıdır. Çerez, öncelikli olarak, bir çevrimiçi teklif kapsamındaki ziyareti sırasında veya sonrasında bir kullanıcı hakkında bilgi depolamak için kullanılır. Saklanan bilgiler, örneğin bir web sitesindeki dil ayarlarını, oturum açma durumunu, bir alışveriş sepetini veya bir videonun görüntülendiği konumu içerebilir. "Çerezler" terimi, çerezlerle aynı işlevleri gerçekleştiren diğer teknolojileri de içerir (örneğin, kullanıcı bilgileri, "kullanıcı kimlikleri" olarak da anılan, takma adla anılan çevrimiçi tanımlayıcılar kullanılarak depolandığında)

Aşağıdaki tanımlama bilgisi türleri ve işlevleri ayırt edilir:

 • Geçici tanımlama bilgileri (ayrıca: oturum veya oturum tanımlama bilgileri): Geçici tanımlama bilgileri, en geç bir kullanıcı çevrimiçi bir tekliften ayrıldıktan ve tarayıcısını kapattıktan sonra silinir.
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı tanımlama bilgileri, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile saklanmaya devam eder. Örneğin, kullanıcı bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde oturum açma durumu kaydedilebilir veya tercih edilen içerik doğrudan görüntülenebilir. Aynı şekilde, erişim ölçümü veya pazarlama amacıyla kullanılan kullanıcıların ilgi alanları da böyle bir çerezde saklanabilir.
 • Birinci Taraf Tanımlama Bilgileri: Birinci taraf tanımlama bilgileri tarafımızca belirlenir.
 • Üçüncü Taraf Tanımlama Bilgileri: Üçüncü taraf tanımlama bilgileri, kullanıcı bilgilerini işlemek için çoğunlukla reklamcılar (üçüncü taraflar olarak adlandırılır) tarafından kullanılır.
 • Gerekli (ayrıca: gerekli veya kesinlikle gerekli) çerezler: Çerezler, bir web sitesinin çalışması için (örn. oturum açma bilgilerini veya diğer kullanıcı girişlerini saklamak veya güvenlik nedenleriyle) kesinlikle gerekli olabilir.
 • İstatistik, pazarlama ve kişiselleştirme çerezleri: Ayrıca çerezler genellikle mesafe ölçümü bağlamında ve bir kullanıcının ilgi alanları veya bireysel web sayfalarındaki davranışları (örn. belirli içeriği görüntüleme, işlevleri kullanma vb.) bir kullanıcı profilinde saklandığında da kullanılır. Bu tür profiller, kullanıcılara örneğin potansiyel ilgi alanlarına karşılık gelen içeriği göstermek için kullanılır. Bu prosedür aynı zamanda "izleme" olarak da bilinir, yani kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarını takip eder. . Tanımlama bilgileri veya "izleme" teknolojileri kullanırsak, gizlilik politikamızda veya onay verdiğinizde sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar: Çerezleri kullanarak kişisel verilerinizi işlememizin yasal dayanağı, sizden onayınızı isteyip istemediğimize bağlıdır. Durum buysa ve çerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak beyan edilen onaydır. Aksi takdirde, çerezler yardımıyla işlenen veriler, meşru menfaatlerimiz temelinde (örn. çevrimiçi teklifimizin ticari işleyişi ve iyileştirilmesi) veya çerez kullanımının sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olması durumunda işlenecektir.

Depolama süresi: Kalıcı tanımlama bilgilerinin saklanma süresi hakkında size açık bilgi sağlamadığımız sürece (örneğin, çerez kaydı çerçevesinde), lütfen depolama süresinin iki yıla kadar olabileceğini varsayın.

Geri çekme ve itiraz hakkında genel bilgiler (opt-out): İşlemenin izne mi yoksa yasal izne mi dayandığına bağlı olarak, verdiğiniz herhangi bir izni istediğiniz zaman iptal edebilir veya verilerinizin çerez teknolojileri tarafından işlenmesine itiraz edebilirsiniz (topluca "opt-out" olarak anılacaktır). İtirazınızı başlangıçta tarayıcınızın ayarları aracılığıyla beyan edebilirsiniz, örneğin çerez kullanımını devre dışı bırakarak (ancak bu, çevrimiçi hizmetimizin işlevselliğini de kısıtlayabilir). Çerezlerin çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz, çeşitli hizmetler aracılığıyla, özellikle web siteleri aracılığıyla izleme durumunda beyan edilebilir. https://optout.aboutads.info Ve https://www.youronlinechoices.com/. Ayrıca, kullanılan hizmet sağlayıcılar ve çerezler hakkındaki bilgiler bağlamında başka itiraz bildirimleri alabilirsiniz.

Çerez verilerinin rızaya dayalı olarak işlenmesi: Çerezlerin kullanımı bağlamında verileri işlemeden veya işlenmesine izin vermeden önce, kullanıcılardan herhangi bir zamanda iptal edilebilecek onaylarını isteriz. İzin verilmeden önce, gerekirse çevrimiçi teklifimizin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezler kullanılır.

Çerez ayarları/onay:

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf a. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf f. GDPR).

 

Ticari ve ticari hizmetler

Sözleşmeli ve iş ortaklarımızın, örneğin müşterilerin ve potansiyel müşterilerin (toplu olarak "sözleşme ortakları" olarak anılacaktır) verilerini, sözleşmeye dayalı ve karşılaştırılabilir yasal ilişkiler ve ilgili önlemler kapsamında ve sözleşme ortaklarıyla iletişim kapsamında işleriz ( veya sözleşme öncesi), örneğin soruları yanıtlamak için.

Bu verileri, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı güvence altına almak ve bu bilgilerle ilgili idari görevlerin amaçları ve şirketin ticari organizasyonunun amaçları için işleriz. Yürürlükteki yasa çerçevesinde, sözleşme ortaklarının verilerini yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veya ilgili kişilerin rızasıyla (örn. ilgili telekomünikasyona) üçüncü taraflara aktarıyoruz. , nakliye ve diğer yardımcı hizmetler ile taşeronlar, bankalar, vergi ve hukuk danışmanları, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya vergi makamları). Sözleşme ortakları, bu veri koruma beyanı kapsamında örneğin pazarlama amaçlı diğer işleme biçimleri hakkında bilgilendirilecektir.

Sözleşme ortaklarına, veri toplama öncesinde veya kapsamında, örneğin çevrimiçi formlarda, özel işaretler (örneğin renkler) veya semboller (örneğin yıldız işaretleri veya benzeri) aracılığıyla veya kişisel olarak yukarıda belirtilen amaçlar için hangi verilerin gerekli olduğunu bildireceğiz. .

Verileri yasal garantinin ve karşılaştırılabilir yükümlülüklerin sona ermesinden sonra, yani prensipte 4 yıl sonra, veriler bir müşteri hesabında saklanmadığı sürece, örneğin yasal arşivleme nedenleriyle (örneğin, vergi amaçları için) saklanması gerektiği sürece sileriz. genellikle 10 yıl). Sözleşme ortağı tarafından siparişin özelliklerine uygun olarak bir sipariş kapsamında bize ifşa edilen verileri, genellikle siparişin sona ermesinden sonra sileceğiz.

Hizmetlerimizi sağlamak için üçüncü taraf sağlayıcıları veya platformları kullanırsak, ilgili üçüncü taraf sağlayıcıların veya platformların hüküm ve koşulları ve veri koruma bilgileri, kullanıcılar ve sağlayıcılar arasındaki ilişkide geçerli olur.

Müşteri hesabı: Sözleşme tarafları, çevrimiçi teklifimiz dahilinde bir hesap oluşturabilirler (örn. müşteri veya kullanıcı hesabı, kısaca "müşteri hesabı"). Bir müşteri hesabının kaydedilmesi gerekiyorsa, sözleşme ortakları bu ve kayıt için gerekli bilgiler hakkında bilgilendirilir. Müşteri hesapları herkese açık değildir ve arama motorları tarafından indekslenemez. Kayıt ve müteakip girişler ve müşteri hesabının kullanımı kapsamında, kaydı kanıtlayabilmek ve müşteri hesabının olası kötüye kullanımını önlemek için müşterilerin IP adreslerini erişim zamanlarıyla birlikte saklıyoruz.

Müşteriler, müşteri hesaplarını iptal etmişlerse, müşteri hesabına ilişkin veriler, bu tür verilerin tutulmasının yasal nedenlerle gerekli olması kaydıyla silinecektir. Müşteri hesabı iptal edildiğinde verilerinin güvenliğini sağlamak müşterilerin sorumluluğundadır.

Ekonomik analizler ve pazar araştırması: İş yönetimi nedenleriyle ve pazar trendlerini, sözleşme ortaklarının ve kullanıcıların isteklerini belirleyebilmek için, ticari işlemler, sözleşmeler, soruşturmalar vb. hakkında bize sunulan verileri analiz ediyoruz; bu veriler aracılığıyla ilgili kişi grubu sözleşmeye bağlı bilgileri içerebilir. ortaklar, ilgili taraflar, müşteriler, ziyaretçiler ve çevrimiçi teklifimizin kullanıcıları.

Analizler, işletme yönetimi değerlendirmeleri, pazarlama ve pazar araştırması (örn. farklı özelliklere sahip müşteri gruplarını belirlemek) amacıyla yapılmaktadır. Bunu yaparken, varsa, kayıtlı kullanıcıların profillerini, örneğin kullanılan hizmetler gibi ayrıntıları da dahil olmak üzere dikkate alabiliriz. Analizler yalnızca bize hizmet etmeye hizmet eder ve özetlenmiş, yani anonimleştirilmiş değerlere sahip anonim analizler olmadıkça harici olarak ifşa edilmez. Ayrıca, kullanıcıların mahremiyetine saygı duyuyor ve verileri analiz amacıyla mümkün olduğunca takma adla ve mümkünse anonim olarak (örn. özetlenmiş veriler olarak) işliyoruz.

Shop ve e-ticaret: Müşterilerimizin verilerini, seçilen ürünleri, malları ve ilgili hizmetleri seçmelerini, satın almalarını veya sipariş etmelerini ve bunların ödemesini ve teslimatını veya ifasını sağlamak için işleriz. Bir siparişin yerine getirilmesi için gerekliyse, müşterilerimiz için teslimatı veya yürütmeyi gerçekleştirmek için hizmet sağlayıcıları, özellikle posta, nakliye ve nakliye şirketlerini kullanırız. Ödeme işlemlerinin işlenmesi için bankaların ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının hizmetlerini kullanıyoruz. İstenen bilgiler, sipariş veya karşılaştırılabilir satın alma süreci kapsamında olduğu gibi işaretlenir ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için teslimat, provizyon ve faturalama için gerekli bilgiler ile iletişim bilgilerini içerir.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), sözleşme verileri (örn. sözleşme konusu, süre, müşteri kategorisi), kullanım veriler (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: İlgili taraflar, iş ve sözleşme ortakları, müşteriler.
 • İşlemenin amacı: Sözleşmeli hizmetlerin sağlanması ve müşteri hizmetleri, iletişim sorgulamaları ve iletişim, ofis ve organizasyonel prosedürler, sorgulamaların yönetimi ve yanıtlanması, güvenlik önlemleri, ziyaretçi eylem değerlendirmesi, ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması)
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre b. GDPR), Yasal yükümlülük (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre c. GDPR), Meşru menfaatler (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre f. GDPR)

 

Ödeme hizmeti sağlayıcısı

Sözleşmesel ve diğer hukuki ilişkiler kapsamında, yasal yükümlülükler nedeniyle veya başka türlü meşru menfaatlerimize dayalı olarak, ilgili kişilere etkin ve güvenli ödeme seçenekleri sunar, bankalar ve kredi kuruluşlarının yanı sıra diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları kullanırız (topluca "ödeme hizmeti" olarak anılır). sağlayıcılar").

Ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından işlenen veriler, ad ve adres gibi envanter verilerini, hesap veya kredi kartı numaraları gibi banka verilerini, şifreleri, TAN'ları ve sağlama toplamlarını ve ayrıca sözleşme, tutar ve alıcıyla ilgili verileri içerir. Bu bilgiler, işlemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Ancak girilen veriler sadece ödeme hizmeti sağlayıcılar tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu, herhangi bir hesap veya kredi kartıyla ilgili bilgi almadığımız, yalnızca ödemeyle ilgili onay veya olumsuz bilgi içeren bilgiler aldığımız anlamına gelir. Belirli koşullar altında, ödeme hizmeti sağlayıcıları verileri kredi kuruluşlarına aktarabilir. Bu iletimin amacı, kimlik ve kredi itibarını kontrol etmektir. Bu bağlamda, Genel Hüküm ve Koşullara ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının veri koruma bilgilerine atıfta bulunuyoruz.

Ödeme işlemleri için, ilgili web sitelerinden veya işlem uygulamalarından erişilebilen ilgili ödeme hizmeti sağlayıcılarının hüküm ve koşulları ve veri koruma bilgileri geçerlidir. Ayrıca, daha fazla bilgi ve iptal haklarının iddiası, bilgi ve etkilenen kişilerin diğer hakları için bunlara atıfta bulunuyoruz.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (ör. isimler, adresler), ödeme verileri (ör. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), sözleşme verileri (ör. sözleşme konusu, süre, müşteri kategorisi), kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri) ), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)
 • İlgili kişiler: Müşteriler, potansiyel müşteriler.
 • İşleme amaçları: Sözleşmeli hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması.
 • Yasal dayanaklar: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre b. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre f. GDPR)

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Kredi değerlendirmesi

Peşin ödemeler yaparsak veya karşılaştırılabilir ticari riskler alırsak (örneğin, hesaba sipariş verirken), bu konuda uzmanlaşmış hizmet şirketlerinden matematiksel-istatistiksel prosedürlere dayalı olarak kredi riskini değerlendirmek amacıyla kimlik ve kredibilite bilgilerini alma hakkımızı saklı tutarız. meşru çıkarlarını korumak için alan (kredi kuruluşları).

Kredi kuruluşlarından bir ödeme temerrüdünün istatistiksel olasılığı hakkında alınan bilgileri, sözleşme ilişkisinin kurulması, ifası ve sona ermesine ilişkin uygun bir takdir kararı kapsamında işleriz. Kredi değerlendirmesinin olumsuz bir sonucu olması durumunda, hesaba ödemeyi veya diğer herhangi bir avans ödemesini reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Peşin ödeme yapılıp yapılmayacağına karar Sanat uyarınca verilir. 22 GDPR, yalnızca münferit durumda kredi kurumundan alınan bilgilere dayanarak yazılımımız tarafından verilen otomatik bir karar temelinde.

Sözleşme ortaklarının açık onayını almamız halinde, kredi bilgilerinin ve müşteri verilerinin kredi kuruluşlarına iletilmesinin yasal dayanağı onaydır. Rıza alınmazsa, kredibilite bilgileri, ödeme taleplerimizin güvenilirliğine ilişkin meşru menfaatimize dayanacaktır.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), ödeme verileri (örn. banka bilgileri, faturalar, ödeme geçmişi), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), sözleşme verileri (örn. sözleşme konusu, süre, müşteri kategorisi).
 • İlgili kişiler: Müşteriler, potansiyel müşteriler.
 • İşlemenin amacı: Kredibilite ve ödeme gücü değerlendirmesi.
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf a. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf f. GDPR).
 • Bireysel durumlarda otomatik kararlar: Kredi bilgileri (kredi değerlendirmesine dayalı karar).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 

Çevrimiçi teklifin sağlanması ve web barındırma

Çevrimiçi hizmetlerimizi güvenli ve verimli bir şekilde sağlamak için, sunucularından (veya onlar tarafından yönetilen sunuculardan) çevrimiçi hizmetlere erişilebilen bir veya daha fazla web barındırma sağlayıcısının hizmetlerini kullanıyoruz. Bu amaçlar için altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetleri, güvenlik ve teknik bakım hizmetleri kullanabiliriz.

Barındırma teklifinin sağlanması çerçevesinde işlenen veriler, kullanım ve iletişim çerçevesinde oluşturulan, çevrimiçi teklifimizin kullanıcılarına ilişkin tüm verileri içerebilir. Bu, düzenli olarak çevrimiçi tekliflerin içeriklerini tarayıcılara iletebilmek için gerekli olan IP adresini ve çevrimiçi teklifimiz dahilinde veya web sitelerinden yapılan tüm girişleri içerir.

E-posta gönderme ve barındırma: Kullandığımız web barındırma hizmetleri, e-postaların gönderilmesini, alınmasını ve saklanmasını da içerir. Bu amaçla, alıcıların ve göndericilerin adresleri ve ayrıca e-postaların gönderilmesiyle ilgili diğer bilgiler (örn. ilgili sağlayıcılar) ve ilgili e-postaların içerikleri işlenir. Söz konusu veriler, SPAM tespiti amacıyla da işlenebilir. İnternetteki e-postaların genellikle şifreli biçimde gönderilmediğini lütfen unutmayın. Kural olarak, e-postalar aktarım sırasında şifrelenir, ancak (uçtan uca bir şifreleme yöntemi kullanılmadığı sürece) gönderilip alındıkları sunucularda şifrelenmez. Bu nedenle, e-postaların gönderici ile sunucumuzdaki alıcı arasındaki iletim yolu için herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.

Erişim verilerinin ve günlük dosyalarının toplanması: Biz kendimiz (veya web barındırma sağlayıcımız) sunucuya her erişimde veri topluyoruz (sunucu günlük dosyaları). Sunucu günlük dosyaları, erişilen web sayfalarının ve dosyaların adresini ve adını, erişim tarihi ve saatini, aktarılan veri hacmini, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı tipini ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (daha önce ziyaret edilen sayfa) içerebilir. ve kural olarak, IP adresleri ve istekte bulunan sağlayıcı.

Sunucu günlük dosyaları, örneğin sunucuların aşırı yüklenmesini önlemek (özellikle kötü amaçlı saldırılar, sözde DDoS saldırıları durumunda) ve sunucuların kapasite kullanımını ve kararlılığını sağlamak gibi güvenlik amaçlarıyla kullanılabilir.

 • İşlenen veri türleri: İçerik verileri (ör. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (ör. cihaz bilgileri, IP adresleri)
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).
 • Yasal dayanaklar: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f. GDPR).

 

Temas etmek

Bizimle iletişime geçtiğinizde (örn. iletişim formu, e-posta, telefon veya sosyal medya aracılığıyla), sorgulayan kişilerin verileri, iletişim sorularını ve talep edilen önlemleri yanıtlamak için gerekli olduğu ölçüde işlenecektir.

Sözleşmeden doğan veya sözleşme öncesi ilişkiler kapsamındaki iletişim sorularının yanıtlanması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya (ön)sözleşmeden doğan soruları yanıtlamak için ve başka türlü soruların yanıtlanmasındaki meşru menfaat temelinde gerçekleştirilir.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)
 • İlgili kişiler: İletişim ortakları, ilgili taraflar.
 • İşlemenin amacı: İletişim talepleri ve iletişim, yönetim ve taleplere yanıt.
 • Yasal dayanak: Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre b. GDPR), meşru çıkarlar (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre f. GDPR).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 

Bülten ve elektronik bildirimler

Haber bültenleri, e-postalar ve diğer elektronik bildirimleri (bundan böyle "haber bültenleri" olarak anılacaktır) yalnızca alıcıların rızası veya yasal izin ile gönderiyoruz. Haber bülteninin içeriği, haber bültenine kayıt bağlamında özel olarak açıklanmışsa, kullanıcıların rızası için belirleyicidir. Ayrıca, haber bültenlerimiz hizmetlerimiz ve bizimle ilgili bilgiler içerir.

Bültenlerimize kaydolmak için genellikle e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. Bununla birlikte, haber bülteninde kişisel iletişim amacıyla bir isim veya haber bülteninin amaçları için gerekliyse başka ayrıntılar vermenizi isteyebiliriz.

Çift katılım prosedürü: Bültenimize kayıt, her zaman sözde çift katılım prosedürüyle yapılır. Bu, kayıttan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, hiç kimsenin yabancı e-posta adreslerine kayıt olmaması için gereklidir. Haber bülteni kayıtları, kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygun olduğunu kanıtlayabilmek için günlüğe kaydedilir. Bu, kayıt ve onay zamanının yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içerir. Gönderi hizmeti sağlayıcısı tarafından saklanan verilerinizdeki değişiklikler de günlüğe kaydedilir.

İşlemenin silinmesi ve sınırlandırılması: Abonelikten çıkmış e-posta adreslerini, daha önce verilmiş bir onayı kanıtlayabilmek için silmeden önce meşru menfaatlerimiz temelinde üç yıla kadar saklayabiliriz. Bu verilerin işlenmesi, iddialara karşı olası bir savunma amacıyla sınırlıdır. Bir rızanın eski varlığının aynı anda teyit edilmesi koşuluyla, herhangi bir zamanda bireysel bir silme talebi mümkündür. Çelişkileri kalıcı olarak gözlemleme yükümlülüğümüz olması durumunda, e-posta adresini yalnızca bu amaçla kara listede tutma hakkımız saklıdır.

Kayıt prosedürünün günlüğe kaydedilmesi, usulüne uygun olarak yürütüldüğünü kanıtlama amacıyla meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Bir hizmet sağlayıcıyı e-posta göndermesi için görevlendirirsek, bu, verimli ve güvenli bir gönderme sistemindeki meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar: Haber bültenlerinin gönderilmesi, alıcıların onayına veya onay gerekli değilse, örneğin mevcut müşteri reklamcılığı durumunda, yasaların izin verdiği ölçüde ve ölçüde doğrudan pazarlamadaki meşru menfaatlerimize bağlıdır. Bir hizmet sağlayıcıyı e-posta göndermesi için görevlendirirsek, bu meşru menfaatlerimiz temelinde yapılır. Kayıt işlemi, yasalara uygun olarak yürütüldüğünü kanıtlamak için meşru menfaatlerimiz temelinde kayıt altına alınmaktadır.

İçerik: Bizimle ilgili bilgiler, hizmetlerimiz, eylemlerimiz ve tekliflerimiz.

Analiz ve performans ölçümü: Haber bültenleri sözde bir "web işaretçisi" içerir, yani haber bülteni açıldığında sunucumuzdan veya bir posta hizmeti sağlayıcısı kullanıyorsak sunucularından alınan piksel boyutunda bir dosya. Bu alma işlemi kapsamında, öncelikle tarayıcı ve sisteminize ilişkin bilgiler ile IP adresiniz ve alma zamanı gibi teknik bilgiler toplanır.

Bu bilgiler, teknik verilere veya hedef gruplara dayalı olarak haber bültenimizin teknik olarak iyileştirilmesi ve erişim konumları (IP adresi aracılığıyla belirlenebilir) veya erişim süreleri temelinde okuma davranışları için kullanılır. Bu analiz aynı zamanda haber bültenlerinin açılıp açılmadığı, ne zaman açıldığı ve hangi linklere tıklandığının belirlenmesini de içermektedir. Teknik nedenlerle, bu bilgiler bireysel haber bülteni alıcılarına atanabilir. Ancak, bireysel kullanıcıları gözlemlemek ne bizim ne de posta hizmeti sağlayıcısının niyetidir. Daha ziyade değerlendirmeler, kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımamıza ve içeriklerimizi onlara uyarlamamıza ya da kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermemize hizmet eder.

Bültenin değerlendirilmesi ve başarı ölçümü, ticari çıkarlarımıza hizmet eden ve gereksinimleri karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sisteminin kullanılması amacıyla, meşru menfaatlerimiz temelinde, kullanıcıların açık rızasına tabi olarak gerçekleştirilir. kullanıcıların beklentileri.

Performans ölçümünün ayrı bir iptali ne yazık ki mümkün değildir. Bu durumda, haber bülteni aboneliğinin tamamı iptal edilmeli veya itiraz edilmelidir.

 • İşlenen veri türleri: envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).
 • İlgili kişiler: İletişim ortakları.
 • İşlemenin amacı: Doğrudan pazarlama (örn. e-posta veya posta yoluyla).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre a. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre f. GDPR).
 • İtiraz hakkı (opt-out): Bültenimizin alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, yani onayınızı iptal edebilir veya daha fazla bilgi alınmasına itiraz edebilirsiniz. Her bültenin sonunda bülteni iptal etmek için bir bağlantı bulacaksınız veya yukarıda belirtilen iletişim seçeneklerinden birini, tercihen e-postayı kullanabilirsiniz.

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 

Web analizi, izleme ve optimizasyon

Web analizi ("erişim ölçümü" olarak da bilinir), ziyaretçilerin çevrimiçi teklifimize akışlarını değerlendirmek için kullanılır ve takma ad değerleri olarak ziyaretçilerle ilgili yaş veya cinsiyet gibi davranışları, ilgi alanlarını veya demografik bilgileri içerebilir. Menzil analizinin yardımıyla, örneğin, çevrimiçi teklifimizin veya işlevlerinin veya içeriklerinin en sık ne zaman kullanıldığını veya yeniden kullanıma davet edildiğini belirleyebiliriz. Hangi alanların optimizasyon gerektirdiğini de anlayabiliriz.

Web analizine ek olarak, örneğin çevrimiçi teklifimizin veya bileşenlerinin farklı sürümlerini test etmek ve optimize etmek için test prosedürlerini de kullanabiliriz.

Bu amaçlarla, sözde kullanıcı profilleri oluşturulabilir ve bir dosyada ("cookie" olarak adlandırılır) saklanabilir veya aynı amaca yönelik benzer prosedürler kullanılabilir. Bu bilgiler, örneğin görüntülenen içeriği, ziyaret edilen web sayfalarını ve bu sayfalarda kullanılan öğeleri ve kullanılan tarayıcı, kullanılan bilgisayar sistemi ve kullanım süreleri gibi teknik ayrıntıları içerebilir. Kullanıcılar konum verilerinin toplanmasına izin vermişse, sağlayıcıya bağlı olarak bu veriler de işlenebilir.

Kullanıcıların IP adresleri de saklanır. Ancak, kullanıcıları korumak için bir IP maskeleme prosedürü (yani, IP adresini kısaltarak takma ad verme) kullanıyoruz. Genel olarak, web analizi, A/B testi ve optimizasyon bağlamında saklanan veriler, açık kullanıcı verileri (e-posta adresleri veya adlar gibi) değil, takma adlardır. Bu, kullanılan yazılımın sağlayıcılarının yanı sıra bizim de kullanıcıların gerçek kimliğini bilmediğimiz, yalnızca ilgili prosedürlerin amaçları doğrultusunda profillerinde depolanan bilgileri bildiğimiz anlamına gelir.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istersek, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı onaydır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz temelinde işlenecektir (örn. verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgimiz). Bu bağlamda, bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de dikkatinizi çekmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).
 • İşlemenin amacı: Menzil ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri dönen ziyaretçilerin tanınması), izleme (örn. ilgi/davranışla ilgili profil oluşturma, tanımlama bilgilerinin kullanımı), ziyaretçi eylem değerlendirmesi, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması).
 • Güvenlik önlemleri: IP Maskeleme (IP adresinin takma adlaştırılması).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre a. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 litre f. GDPR).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • izci: Web analizi/menzil ölçümü; hizmet sağlayıcı: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Almanya; İnternet sitesi: https://www.etracker.com; Gizlilik Politikası: https://www.etracker.com/datenschutz/; Vazgeçmek: https://www.etracker.de/privacy?et= [LÜTFEN HESAP KİMLİĞİNİZİ AYARLAYIN].
 • Matomo (çerezler olmadan): Matomo, tanımlama bilgileri olmadan kullanılan ve geri dönen kullanıcıların tanınmasının, anonim olarak saklanan ve 24 saatte bir değiştirilen "dijital parmak izi" yardımıyla yapıldığı, veri koruma dostu bir web analiz yazılımıdır; "dijital parmak izi" ile, çevrimiçi teklifimiz kapsamındaki kullanıcı hareketleri, kullanıcı tarafındaki tarayıcı ayarlarıyla birlikte takma ad verilmiş IP adreslerinin yardımıyla, bireysel kullanıcıların kimliği hakkında sonuca varılması mümkün olmayacak şekilde kaydedilir; servis sağlayıcı: Kendi kendine barındırmada web analizi/menzil ölçümü; İnternet sitesi: https://matomo.org/.

 

Çevrimiçi pazarlama

Kişisel verileri, kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına ve bunların verimlilik.

Bu amaçlar için, sözde kullanıcı profilleri oluşturulur ve bir dosyada ("çerez" olarak adlandırılır) saklanır veya yukarıda belirtilen içeriklerin sunumuyla ilgili kullanıcı verilerinin saklandığı benzer prosedürler kullanılır. Bu bilgiler, örneğin görüntülenen içeriği, ziyaret edilen web sayfalarını, kullanılan çevrimiçi ağları ve ayrıca iletişim ortaklarını ve kullanılan tarayıcı, kullanılan bilgisayar sistemi ve kullanım süreleri gibi teknik ayrıntıları içerebilir. Kullanıcılar, konum verilerinin toplanmasına izin vermişlerse, bu veriler de işlenebilir.

Kullanıcıların IP adresleri de saklanır. Ancak, kullanıcıları korumak için mevcut IP maskeleme prosedürlerini (örn. IP adresini kısaltarak takma adlandırma) kullanıyoruz. Genel olarak, çevrimiçi pazarlama süreci bağlamında açık kullanıcı verileri (e-posta adresleri veya adlar gibi) saklanmaz, ancak takma adlar kaydedilir. Bu, çevrimiçi pazarlama prosedürlerinin sağlayıcılarının yanı sıra bizim de kullanıcıların gerçek kimliğini bilmediğimiz, yalnızca profillerinde depolanan bilgileri bildiğimiz anlamına gelir.

Kural olarak, profillerdeki bilgiler çerezlerde veya benzer prosedürler aracılığıyla saklanır. Bu tanımlama bilgileri daha sonra aynı çevrimiçi pazarlama prosedürünü kullanan diğer web sitelerinde içerik sunmak amacıyla okunabilir ve analiz edilebilir ve ayrıca ek verilerle desteklenebilir ve çevrimiçi pazarlama prosedürü sağlayıcısının sunucusunda saklanabilir.

Bir istisna olarak, profillere açık veriler atanabilir. Örneğin, kullanıcılar, çevrimiçi pazarlama prosedürünü kullandığımız bir sosyal ağın üyeleriyse ve ağ, kullanıcı profillerini yukarıda belirtilen verilerle ilişkilendirirse durum böyledir. Kullanıcıların, örneğin kayıt sırasında izin vererek, sağlayıcılarla ek anlaşmalar yapabileceğini lütfen unutmayın.

Prensip olarak, yalnızca reklamlarımızın başarısına ilişkin özet bilgilere erişiriz. Ancak, sözde dönüşüm ölçümleri bağlamında, hangi çevrimiçi pazarlama prosedürlerimizin sözde bir dönüşüme, yani örneğin bizimle bir sözleşme yapılmasına yol açtığını kontrol edebiliriz. Dönüşüm ölçümü, yalnızca pazarlama ölçümlerimizin başarısını analiz etmek için kullanılır.

Aksi belirtilmedikçe, kullanılan çerezlerin iki yıllık bir süre boyunca saklandığını varsaymanızı rica ederiz.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istersek, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı onaydır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz temelinde işlenecektir (örn. verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgimiz). Bu bağlamda, bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de dikkatinizi çekmek isteriz.

Facebook pikselleri: Bir yandan Facebook pikseli, Facebook'un çevrimiçi teklifimizin ziyaretçilerini reklamların ("Facebook reklamları" olarak adlandırılır) sunumu için bir hedef grup olarak belirlemesini sağlar. Buna göre, Facebook Pikselini, tarafımızdan yerleştirilen Facebook Reklamlarını yalnızca Facebook'taki ve Facebook ile iş birliği yapan ortakların ("Audience Network" olarak anılır) hizmetlerindeki kullanıcılara göstermek için kullanırız. https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) ayrıca çevrimiçi teklifimize ilgi gösteren veya Facebook'a ilettiğimiz belirli özelliklere (örneğin, ziyaret edilen web sitelerinden görülebilen belirli konulara veya ürünlere ilgi) sahip olanlar ("Özel Hedef Kitleler" olarak adlandırılır). Facebook pikselinin yardımıyla, Facebook Reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgi alanlarına uygun olmasını ve rahatsız edici görünmemesini de sağlamak istiyoruz. Facebook Piksel ayrıca, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıkladıktan sonra ("dönüşüm ölçümü" olarak adlandırılır) web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini görerek, istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarıyla Facebook reklamlarının etkinliğini izlememizi sağlar.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler)
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları), ilgili taraflar.
 • İşlemenin amacı: İzleme (ör. ilgi/davranışsal profil oluşturma, çerez kullanımı), yeniden pazarlama, ziyaretçi eylem değerlendirmesi, ilgi alanına dayalı ve davranışa dayalı pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması), dönüşüm ölçümü (pazarlama önlemlerinin etkinliğinin ölçümü), erişim ölçümü (örn. erişim istatistikleri, geri gelen ziyaretçilerin tanınması), hedef grup oluşumu (pazarlama amaçlarıyla veya diğer içerik çıktılarıyla ilgili hedef grupların belirlenmesi), cihazlar arası izleme (pazarlama amaçları için kullanıcı verilerinin cihazlar arası işlenmesi)
 • Güvenlik önlemleri: IP Maskeleme (IP adresinin takma adlaştırılması).
 • Yasal dayanak: Rıza (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf a. GDPR), meşru menfaatler (Madde 6 para. 1 cümle 1 harf f. GDPR).
 • Muhalefet olasılığı (opt-out): İlgili sağlayıcıların veri koruma bildirimlerine ve sağlayıcılar için belirtilen itiraz olasılıklarına ("vazgeçme") atıfta bulunuyoruz. Açık bir devre dışı bırakma seçeneği belirtilmemişse, tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kapatmak mümkündür. Ancak bu, çevrimiçi teklifimizin işlevlerini kısıtlayabilir. Bu nedenle, ilgili alanlar için özet şeklinde sunulan aşağıdaki ek devre dışı bırakma seçeneklerini öneriyoruz:a) Avrupa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  (c) ABD: https://www.aboutads.info/choices.
  (d) Kanada: https://optout.aboutads.info.

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Google Etiket Yöneticisi: Google Etiket Yöneticisi, web sitesi etiketlerini bir arayüz aracılığıyla yönetebileceğimiz ve böylece diğer hizmetleri çevrimiçi teklifimize entegre edebileceğimiz bir çözümdür. Etiket Yöneticisinin kendisi (etiketleri uygulayan), kullanıcıların hiçbir kişisel verisini işlemez. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak, lütfen Google'ın hizmetleriyle ilgili aşağıdaki bilgilere bakın. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Analytics: Çevrimiçi pazarlama ve web analitiği; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy; Devre dışı bırakma: Devre dışı bırakma eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, reklam gösterimi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Reklamları ve dönüşüm ölçümü: Reklamlarla ilgilendiği varsayılan kullanıcılara gösterilmek üzere Google reklamcılık ağına (örneğin, arama sonuçlarında, videolarda, web sayfalarında vb.) reklam yerleştirmek için "Google Reklamları" çevrimiçi pazarlama sürecini kullanıyoruz. Ayrıca reklamların dönüşümünü de ölçüyoruz. Ancak, yalnızca reklamımıza tıklayan ve sözde "dönüşüm izleme etiketi" olan bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların anonim toplam sayısını öğreniyoruz. Kullanıcıları tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi almıyoruz. Hizmet Sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Reklam Yöneticisi: Google reklamcılık ağına (ör. arama sonuçlarında, videolarda, web sayfalarında vb.) reklam yerleştirmek için "Google Pazarlama Platformu"nu (ve "Google Reklam Yöneticisi" gibi hizmetleri) kullanıyoruz. Google Pazarlama Platformu, reklamların kullanıcıların varsayılan ilgi alanlarına göre gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi gerçeğiyle karakterize edilir. Bu, kullanıcılara yalnızca ilgi alanlarıyla potansiyel olarak eşleşen reklamları göstermek için çevrimiçi teklifimiz için ve içindeki reklamları daha iyi hedeflememize olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcıya başka web sitelerinde ilgilendiği ürünlerin reklamları gösteriliyorsa buna "yeniden pazarlama" denir. Hizmet Sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://marketingplatform.google.com; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook Piksel: Servis sağlayıcı: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, Ana şirket: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD; İnternet sitesi: https://www.facebook.com; Gizlilik Politikası: https://www.facebook.com/about/privacy; İtiraz hakkı (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Sosyal ağlarda varlık (sosyal medya)

Sosyal ağlarda çevrimiçi varlığımızı sürdürürüz ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurmak veya hakkımızda bilgi sunmak için bu bağlamda kullanıcı verilerini işleriz.

Kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında işlenebileceğini lütfen unutmayın. Kullanıcıların haklarının uygulanması daha zor hale getirilebilir, çünkü bu, kullanıcılar için risklere neden olabilir.

Ayrıca, sosyal ağlardaki kullanıcı verileri genellikle pazar araştırması ve reklam amaçlarıyla işlenir. Böylece, örneğin, kullanıcı davranışları ve kullanıcıların bundan kaynaklanan çıkarları temelinde kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Kullanıcı profilleri, örneğin, muhtemelen kullanıcıların ilgi alanlarına karşılık gelen ağların içine ve dışına reklam yerleştirmek için kullanılabilir. Bu amaçlarla, genellikle kullanıcıların bilgisayarlarında, kullanıcıların kullanım davranışlarının ve ilgilerinin saklandığı çerezler saklanır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından kullanılan cihazlardan bağımsız olarak kullanıcı profillerinde veriler de saklanabilir (özellikle kullanıcılar ilgili platformlara üyeyse ve bu platformlarda oturum açmışsa).

İlgili işleme biçimlerinin ve itiraz olasılıklarının (opt-out) ayrıntılı bir açıklaması için, ilgili ağların operatörleri tarafından sağlanan veri koruma beyanlarına ve bilgilere başvuruyoruz.

Ayrıca, bilgi talepleri ve veri konusu haklarının iddia edilmesi durumunda, bunların en etkili şekilde sağlayıcılarla ileri sürülebileceğini belirtiyoruz. Her durumda yalnızca sağlayıcılar kullanıcıların verilerine erişebilir ve doğrudan uygun önlemleri alabilir ve bilgi sağlayabilir. Yine de yardıma ihtiyacınız olursa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • İşlenen veri türleri: Envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları), içerik verileri (örn. çevrimiçi formlardaki girişler), kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri)
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları).
 • İşlemenin amacı: İletişim talepleri ve iletişim, izleme (ör. ilgi/davranışsal profil oluşturma, tanımlama bilgilerinin kullanımı), yeniden pazarlama, erişim ölçümü (ör. erişim istatistikleri, geri gelen ziyaretçilerin tanınması).
 • Yasal dayanak: Meşru menfaatler (Madde 6 paragraf 1 cümle 1 harf f. GDPR).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

Twitter: Sosyal ağ; servis sağlayıcı: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD; Gizlilik Politikası: https://twitter.com/de/privacy, (Ayarlar) https://twitter.com/personalization.

 

 

 

Eklentiler ve yerleşik işlevler ve içerik

Çevrimiçi teklifimize, ilgili sağlayıcılarının (bundan sonra "üçüncü taraf sağlayıcılar" olarak anılacaktır) sunucularından elde edilen işlevsel ve içerik öğelerini dahil ediyoruz. Bunlar, örneğin grafikler, videolar veya sosyal medya düğmeleri ve katkıları olabilir (bundan böyle tek tip olarak "içerik" olarak anılacaktır).

Entegrasyon her zaman, bu içeriklerin üçüncü taraf sağlayıcılarının kullanıcıların IP adresini işlemesini gerektirir, çünkü IP adresi olmadan içerikleri tarayıcılarına gönderemezler. Bu nedenle, bu içeriklerin veya işlevlerin görüntülenmesi için IP adresi gereklidir. Yalnızca ilgili sağlayıcıları IP adresini yalnızca içeriği iletmek için kullanan bu tür içerikleri kullanmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Üçüncü taraf sağlayıcılar ayrıca istatistiksel veya pazarlama amaçlarıyla sözde piksel etiketleri ("web işaretçileri" olarak da bilinen görünmez grafikler) kullanabilir. "Piksel etiketleri", bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir. Takma adla verilen bilgiler, kullanıcının cihazındaki çerezlerde de saklanabilir ve tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, bağlantı kurulacak web siteleri, ziyaret zamanı ve çevrimiçi teklifimizin kullanımına ilişkin diğer ayrıntıların yanı sıra diğer kaynaklardan gelen bu tür bilgilerle bağlantılı.

Yasal dayanaklarla ilgili notlar: Kullanıcılardan üçüncü taraf sağlayıcıların kullanımına izin vermelerini istersek, verilerin işlenmesinin yasal dayanağı onaydır. Aksi takdirde, kullanıcıların verileri meşru menfaatlerimiz temelinde işlenecektir (örn. verimli, ekonomik ve alıcı dostu hizmetlere olan ilgimiz). Bu bağlamda, bu gizlilik politikasında yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere de dikkatinizi çekmek isteriz.

 • İşlenen veri türleri: Kullanım verileri (örn. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri), meta/iletişim verileri (örn. cihaz bilgileri, IP adresleri), konum verileri (bir cihazın veya kişinin coğrafi konumuna ilişkin bilgiler), içerik verileri (örn. çevrimiçi girişler) formlar), envanter verileri (örn. isimler, adresler), iletişim verileri (örn. e-posta, telefon numaraları).
 • İlgili kişiler: Kullanıcılar (örn. web sitesi ziyaretçileri, çevrimiçi hizmetlerin kullanıcıları), iletişim ortakları.
 • İşlemenin amacı: Çevrimiçi hizmetlerimizin sağlanması ve kullanıcı dostu olma, sözleşmeye dayalı hizmetlerin ve müşteri hizmetlerinin sağlanması, iletişim talepleri ve iletişim, izleme (örn. ilgi/davranışsal profil oluşturma, tanımlama bilgilerinin kullanımı), ilgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama, profil oluşturma (kullanıcı profillerinin oluşturulması) , güvenlik önlemleri, yönetim ve isteklere yanıt.
 • Yasal dayanak: Meşru çıkarlar (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre f. GDPR), rıza (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre a. GDPR), sözleşmenin ifası ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 para. 1 cümle 1 litre b. GDPR).

Kullanılan hizmetler ve hizmet sağlayıcılar:

 • Facebook eklentileri ve içeriği: Facebook sosyal eklentileri ve içeriği - Bu, kullanıcıların Facebook içinde bu çevrimiçi tekliften içerik paylaşmasına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Facebook Sosyal Eklentilerinin listesi ve görünümü burada görüntülenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; servis sağlayıcı: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, ana şirket: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD; İnternet sitesi: https://www.facebook.com; Gizlilik Politikası: https://www.facebook.com/about/privacy; Devre dışı bırakma: reklam ayarları: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Google Yazı Tipleri: Google sağlayıcısının yazı tiplerini ("Google Yazı Tipleri") entegre ediyoruz, bu sayede kullanıcıların verileri yalnızca yazı tiplerini kullanıcıların tarayıcısında görüntülemek amacıyla kullanılıyor. Entegrasyon, yazı tiplerinin teknik olarak güvenli, bakım gerektirmeyen ve verimli kullanımına, bunların tek tip sunumuna ve entegrasyonları için olası lisanslama kısıtlamalarının dikkate alınmasına ilişkin meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://fonts.google.com/; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Haritalar: Google sağlayıcısının "Google Haritalar" hizmetinin haritalarını entegre ediyoruz. İşlenen veriler, özellikle, kullanıcıların rızaları olmadan toplanmayan (genellikle mobil cihazlarının ayarları bağlamında) IP adreslerini ve konum verilerini içerebilir; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://cloud.google.com/maps-platform; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy; Devre dışı bırakma: Devre dışı bırakma eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Reklam görüntüleme ayarları: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • ReCaptcha: Örneğin çevrimiçi formlara veri girerken botların tespiti için "ReCaptcha" işlevini dahil ediyoruz. Kişileri botlardan ayırt edebilmek için kullanıcıların davranışsal verileri (örn. fare hareketleri veya sorgular) değerlendirilir. Hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://www.google.com/recaptcha/; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy; Devre dışı bırakma: Devre dışı bırakma eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Reklam görüntüleme ayarları: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Twitter eklentileri ve içeriği: Twitter eklentileri ve düğmeleri - Bunlar, kullanıcıların Twitter içinde bu çevrimiçi tekliften içerik paylaşmasına olanak tanıyan resimler, videolar veya metinler ve düğmeler gibi içerikleri içerebilir. Hizmet sağlayıcı: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD; İnternet sitesi: https://twitter.com/de; Gizlilik Politikası: https://twitter.com/de/privacy.
 • Youtube videoları: Video içeriği; hizmet sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; İnternet sitesi: https://www.youtube.com; Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy; Devre dışı bırakma: Devre dışı bırakma eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Reklam görüntüleme ayarları: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Verilerin silinmesi

Tarafımızdan işlenen veriler, işleme için izin verilen izinleri iptal edildiğinde veya diğer izinlerin geçerliliği sona erdiğinde (örneğin, verilerin işlenme amacı sona ererse veya gerekli değillerse) yasal gerekliliklere uygun olarak silinecektir. amacıyla).

Veriler başka ve kanunen izin verilen amaçlar için gerekli olduğu için silinmediği sürece, işlenmesi bu amaçlarla sınırlıdır. Bu, verilerin bloke edildiği ve başka amaçlar için işlenmediği anlamına gelir. Bu, örneğin, ticaret veya vergi kanunları nedeniyle saklanması gereken veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak amacıyla saklanması gereken veriler için geçerlidir.

Kişisel verilerin silinmesine ilişkin daha fazla bilgi, bu veri koruma beyanının münferit veri koruma notlarında da sağlanabilir.

Gizlilik politikasının değiştirilmesi ve güncellenmesi

Veri koruma beyanımızın içeriği hakkında kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Tarafımızdan yürütülen veri işlemedeki değişiklikler bunu gerekli kıldığı anda, veri koruma beyanını uyarlayacağız. Değişiklikler işbirliği yapmak için harekete geçmenizi (örneğin, onayınızı vermek) veya başka bireysel bildirimler almanızı gerekli kıldığı anda sizi bilgilendireceğiz.

Bu gizlilik politikasında şirket ve kuruluşların adreslerini ve iletişim bilgilerini veriyorsak, adreslerin zaman içinde değişebileceğini lütfen unutmayın ve bizimle iletişime geçmeden önce lütfen bilgileri kontrol edin.

Veri sahiplerinin hakları

Veri sahipleri olarak, GDPR kapsamında özellikle Art. 15 ila 21 GDPR:

 • İtiraz hakkı: Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizinle ilgili kişisel verilerin Sanat uyarınca gerçekleştirilen işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. 6 (1) (e) veya (f) DPA; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Sizinle ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür doğrudan pazarlamayla bağlantılı olduğu sürece, profil oluşturma da dahil olmak üzere bu tür pazarlama amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. pazarlama.
 • Onaylar için cayma hakkı: Onayınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.
 • Bilgiye erişim hakkı: Söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay alma ve bu tür veriler hakkında bilgi alma, ayrıca yasal gerekliliklere uygun olarak daha fazla bilgi ve verilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
 • Düzeltme hakkı: Kanun uyarınca, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • İptal hakkı ve işlemenin sınırlandırılması: Kanuni hükümler uyarınca sizinle ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak kanuni hükümlere uygun olarak verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Veri aktarılabilirliği hakkı: Yasal gerekliliklere uygun olarak, bize sağladığınız sizinle ilgili verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma veya başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Denetim makamına şikayet: Ayrıca, yasal hükümlere uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine inanıyorsanız, özellikle mutat ikametgahınız, iş yeriniz veya ihlal şüphesi bulunan Üye Devlette bulunan bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. sizinle ilgili veriler GDPR'yi ihlal ediyor.

terimlerin tanımları

Bu bölüm, bu gizlilik politikasında kullanılan terimlere genel bir bakış sağlar. Terimlerin çoğu yasadan alınmıştır ve her şeyden önce Sanatta tanımlanmıştır. 4 GDPR. Yasal tanımlar bağlayıcıdır. Aşağıdaki açıklamalar ise öncelikle bunları anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Terimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Dönüşüm İzleme: "Dönüşüm İzleme", pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini belirlemeye yönelik bir prosedür anlamına gelir. Bu amaçla, genellikle pazarlama önlemlerinin alındığı web sitelerinde kullanıcının cihazlarında bir çerez saklanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar alınır. Örneğin, diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını izlemek için bunu kullanabiliriz).
 • Kredi derecelendirme bilgileri: Otomatik kararlar, insan müdahalesi olmaksızın otomatik veri işlemeye dayalıdır (örn. hesaptan yapılan bir satın alımın otomatik olarak reddedilmesi, çevrimiçi kredi başvurusu veya herhangi bir insan müdahalesi olmaksızın çevrimiçi başvuru prosedürü. DPA Madde 22'ye göre, bu tür otomatik kararlar yalnızca ilgili kişilerin onay vermesi, bir sözleşmenin ifası için gerekli olması veya ulusal yasaların bu tür kararlara izin vermesi durumunda izin verilir.
 • Cihazlar Arası İzleme: Cihazlar arası izleme, kullanıcılara çevrimiçi bir tanımlayıcı atayarak, kullanıcıların davranış ve ilgi bilgilerinin cihazlar arasında sözde profillere kaydedildiği bir izleme şeklidir. Bu, kullanılan tarayıcı veya cihazdan (örneğin cep telefonları veya masaüstü bilgisayarlar) bağımsız olarak kullanıcı bilgilerinin pazarlama amacıyla analiz edilmesini sağlar. Çoğu sağlayıcıda, çevrimiçi kimlik, adlar, posta veya e-posta adresleri gibi açık verilerle bağlantılı değildir.
 • IP Maskeleme: IP maskeleme, bir IP adresinin son sekizlisini, yani son iki sayısını silme yöntemidir, böylece IP adresi artık bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılamaz. IP maskeleme, bu nedenle, özellikle çevrimiçi pazarlamada, işleme yöntemlerini takma adla kullanmanın bir yoludur.
 • İlgi alanına dayalı ve davranışsal pazarlama: İlgi alanına dayalı ve/veya davranışsal pazarlamadan, kullanıcıların reklamlara ve diğer içeriklere olan potansiyel ilgileri olabildiğince kesin olarak önceden belirlendiğinde söz edilebilir. Bu, sözde bir profilde saklanan önceki davranışları (örneğin belirli web sitelerini ziyaret etme ve burada kalma, satın alma davranışı veya diğer kullanıcılarla etkileşim) hakkındaki bilgilere dayanarak yapılır. Kural olarak çerezler bu amaçlar için kullanılır.
 • Dönüşüm ölçümü: Dönüşüm ölçümü, pazarlama önlemlerinin etkinliğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla, genellikle pazarlama önlemlerinin alındığı web sitelerinde kullanıcıların cihazlarında bir çerez saklanır ve ardından hedef web sitesinde tekrar alınır. Örneğin bu, diğer web sitelerine yerleştirdiğimiz reklamların başarılı olup olmadığını takip etmemizi sağlar.
 • Kişisel veri: "kişisel veriler", kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir; kimliği belirlenebilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı (örn. o gerçek kişinin fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği
 • profil oluşturma: Profil oluşturma, kişisel verilerin gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri analiz etmek, değerlendirmek veya tahmin etmek için kullanılmasını içeren herhangi bir otomatik kişisel veri işlemedir (profil oluşturma türüne bağlı olarak bu, yaş, cinsiyet, konum ve hareket verilerini içerebilir, web siteleri ve içerikleri ile etkileşim, alışveriş davranışı, diğer insanlarla sosyal etkileşimler) (örneğin, belirli içerik veya ürünlere ilgi, bir web sitesinde veya konumdaki tıklama davranışı). Çerezler ve web işaretçileri genellikle profil oluşturma amacıyla kullanılır.
 • Menzil ölçümü: Erişim ölçümü (web analitiği olarak da bilinir), ziyaretçilerin çevrimiçi bir teklife akışını değerlendirmek için kullanılır ve web sitelerinin içeriği gibi belirli bilgilere ziyaretçilerin davranışlarını veya ilgi alanlarını dahil edebilir. Erişim analizi sayesinde, örneğin web sitesi sahipleri, ziyaretçilerin web sitelerini ne zaman ziyaret ettiklerini ve hangi içerikle ilgilendiklerini belirleyebilirler. Bu, web sitesinin içeriğini ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlamalarını sağlar. Takma ad tanımlama bilgileri ve web işaretçileri, geri dönen ziyaretçileri tanımak ve böylece bir çevrimiçi teklifin kullanımına ilişkin daha kesin analizler elde etmek için genellikle aralık analizi amacıyla kullanılır.
 • Yeniden pazarlama: "Yeniden pazarlama" veya "yeniden hedefleme"den söz edilir, örneğin, bir kullanıcının bir web sitesinde hangi ürünlerle ilgilendiği, kullanıcıya bu ürünleri diğer web sitelerinde, örneğin reklamlarda hatırlatmak için reklam amaçlı olarak belirtildiğinde.
 • Konum verileri: Konum verileri, bir mobil cihaz (veya konum belirleme için teknik gereksinimleri olan başka bir cihaz) bir radyo hücresine, WLAN'a veya benzer teknik araçlara ve konum belirleme işlevlerine bağlandığında oluşturulur. Konum verileri, ilgili cihazın bulunduğu dünyanın coğrafi olarak belirlenebilir konumunu göstermeye hizmet eder. Konum verileri, örneğin harita işlevlerini veya bir konuma bağlı diğer bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.
 • İzleme: Konum verileri, bir mobil cihaz (veya konum belirleme için teknik gereksinimleri olan başka bir cihaz) bir radyo hücresine, WLAN'a veya benzer teknik araçlara ve konum belirleme işlevlerine bağlandığında oluşturulur. Kural olarak, kullanılan çevrimiçi tekliflerle ilgili davranış ve ilgi bilgileri çerezlerde veya izleme teknolojileri sağlayıcılarının sunucularında (profil oluşturma olarak adlandırılır) saklanır. Bu bilgiler daha sonra, örneğin, kullanıcılara ilgi alanlarına uygun reklamlar göstermek için kullanılabilir.
 • Sorumluluk sahibi kişi: "Sorumlu kişi", kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya diğer herhangi bir kuruluşu ifade eder.
 • İşleme:"İşleme", otomatik yollarla olsun veya olmasın, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi veya işlem dizisini ifade eder. Terim geniştir ve ister toplama, analiz, saklama, iletme veya silme olsun, verilerin neredeyse tüm işlenmesini kapsar.
 • Hedef grup oluşumu: Hedef gruplar, örneğin reklamların eklenmesi gibi reklam amaçlı olarak belirlendiğinde, hedef grup oluşumundan (veya "özel hedef kitleler") söz edilir. Örneğin, bir kullanıcının İnternet'teki belirli ürünlere veya konulara olan ilgisinden yola çıkarak, bu kullanıcının benzer ürünlere yönelik reklamlara veya ürünleri görüntülediği çevrimiçi mağazaya ilgi duyduğu sonucuna varılabilir. Benzer Kitleler" (veya benzer hedef gruplar), uygun görülen içeriğin, profilleri veya ilgi alanları muhtemelen profillerin oluşturulduğu kullanıcılara karşılık gelen kullanıcılara görüntülendiğinde ortaya çıkar. Çerezler ve web işaretçileri genellikle özel hedef kitleler oluşturmak için kullanılır. ve benzer kitleler.

Bir sorunuz mu var? Fiyat teklifine mi ihtiyacınız var? Bize mesaj gönderin!

Konuşuyoruz: İngilizce, Almanca ve Macarca!
Kısa İletişim formu
ClickMe Akıllı Çözümler - Akıllı Business Kart - NFC - QR - Proxy anahtarı - Hibrit Kartlar - Dijital Business Kart - Bio çevrimiçi profildeki bağlantı - Mini web sitesi
geçmek
Yükleniyor...
Linkedin Facebook pinterest Youtube rss heyecan instagram facebook-boş rss-boş Linkedin-boş pinterest Youtube heyecan instagram