Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatokat (a továbbiakban: „adat”) kezelünk, milyen célból és milyen mértékben. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett minden kezelésre vonatkozik, mind szolgáltatásaink nyújtásával összefüggésben, mind különösen weboldalainkon, mobilon, valamint külső online jelenlétünkön, például közösségi média profiljainkon ( a továbbiakban együttesen: "online ajánlat").

A használt kifejezések nem nem-specifikusak.

Állapot: 2023.05.08

Tartalom áttekintése

Felelős személy

Vasas Gergö / TyxDesign Online Agentur
Salzachstrasse 39/20
1200, Bécs
Ausztria

Meghatalmazott képviselők: az ügyvezető/tulajdonos vezeték- és vezetékneve

Email cím: hello@clcme.eu

Impresszum: Az impresszum URL-je (nem kötelező, de ajánlott)

 

Lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel

Gergö Vasas eU / TyxDesign Online Agentur
Salzachstrasse 39/20
1200 Bécs
Ausztria

 

A feldolgozási műveletek áttekintése

Az alábbi táblázat összefoglalja a kezelt adatok típusait és kezelésük céljait, és utal az érintettekre.

 

A feldolgozott adatok típusai

 • Raktári adatok (pl. nevek, címek).
 • Tartalmi adatok (pl. bejegyzések online űrlapokon).
 • Elérhetőségek (pl. e-mail, telefonszám).
 • Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők).
 • Helymeghatározási adatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információ).
 • Szerződés adatai (pl. szerződés tárgya, időtartama, ügyfélkategória).
 • Fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények).

Az érintettek kategóriái

 • Business és szerződéses partnerei.
 • Érdekelt felek.
 • Kommunikációs partne.
 • Ügyfelek.
 • Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).

A feldolgozás célja

 • Hitelképesség és hitelminősítés értékelése.
 • Online kínálatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása.
 • Látogatás értékelése..
 • Irodai és szervezeti eljárások
 • Eszközök közötti követés (a felhasználói adatok több eszközön keresztüli feldolgozása marketing célból).
 • Direkt marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Érdeklődés alapú és viselkedésalapú marketing.
 • Kapcsolatfelvételi kérések és kommunikáció
 • Konverziómérés (marketingintézkedések hatékonyságának mérése).
 • Profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása).
 • Remarketing.
 • Tartománymérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
 • Biztonsági intézkedések
 • Nyomon követés (pl. érdeklődési/viselkedési profilalkotás, cookie-k használata).
 • Szerződéses szolgáltatásnyújtás és ügyfélszolgálat
 • Kérések kezelése és megválaszolása.
 • Célcsoport kialakítása (marketing célból vagy egyéb tartalomhoz kapcsolódó célcsoportok meghatározása).

Automatizált döntések egyedi esetekben

 • Hitelinformáció (hitelminősítésen alapuló döntés).

Vonatkozó jogalapok

A következőkben megadjuk az adatvédelmi alaprendelet (GDPR) jogalapját, amely alapján személyes adatokat kezelünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR előírásain túlmenően az Ön vagy lakóhelye és lakóhelye szerinti országunkban a nemzeti adatvédelmi előírások is érvényben lehetnek. Amennyiben egyedi esetekben konkrétabb jogalapok is alkalmazhatók, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.

 • Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, 1. cikk a.) - Az érintett hozzájárult a rá vonatkozó személyes adatok egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez.
 • A szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző megkeresések (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b. mondat) - Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, vagy annak érdekében, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek.
 • Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. cikk c. - Az adatkezelés az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, 1 f) - Az adatkezelésre az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, kivéve, ha ezen érdekek elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint az eltérő előfordulási valószínűségeket és mértéket. A kockázattal arányos védelem biztosítása érdekében.

Az ilyen intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmasságának, integritásának és elérhetőségének megőrzése az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, bevitel, nyilvánosságra hozatal, a hozzáférhetőség és az adatok elkülönítésének ellenőrzése révén. Ezen túlmenően eljárásokat alakítottunk ki annak biztosítására, hogy az érintettek jogait gyakorolják, az adatokat töröljék, és az adatokat érő fenyegetésekre reagáljanak. Továbbá a személyes adatok védelmét már a hardverek, szoftverek és folyamatok fejlesztésénél vagy kiválasztásánál figyelembe vesszük az adatvédelem elvének megfelelően, technológiai tervezéssel és adatvédelembarát alapértelmezett beállítások alkalmazásával.

SSL titkosítás (https): Az online ajánlatunkon keresztül továbbított adatainak védelme érdekében SSL titkosítást használunk. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a böngésző címsorában található https:// előtagról ismerheti fel.

 

Személyes adatok továbbítása és nyilvánosságra hozatala

Személyes adatok kezelése során előfordulhat, hogy az adatokat más szerveknek, társaságoknak, jogilag független szervezeti egységeknek vagy személyeknek adjuk át vagy adjuk ki. Ezen adatok címzettjei lehetnek például a fizetési tranzakciókkal összefüggésben működő pénzforgalmi intézmények, informatikai feladatokkal megbízott szolgáltatók vagy weboldalba integrált szolgáltatók és tartalomszolgáltatók. Ilyen esetekben betartjuk a jogszabályi előírásokat, és különösen megfelelő szerződéseket vagy megállapodásokat kötünk az adatok címzettjeivel, amelyek az Ön adatainak védelmét szolgálják.

Adatkezelés harmadik országokban

Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban dolgozunk fel adatokat, vagy ha az adatkezelés harmadik felek szolgáltatásainak igénybevételével, illetve adatközléssel vagy adattovábbítással összefüggésben történik más személyeknek, szerveknek vagy cégeknek, erre csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül sor.

A szerződésben vagy törvényben előírt kifejezett hozzájárulás vagy továbbítás függvényében csak olyan harmadik országokban dolgozunk fel vagy engedélyezünk adatfeldolgozást, ahol az adatvédelem elismert szintje, szerződéses kötelezettsége van az EU Bizottság úgynevezett szabványos védelmi záradékain keresztül, ahol tanúsítványok érvényesek. vagy kötelező érvényű belső adatvédelmi szabályozás létezik (GDPR 44-49. cikk, az EU Bizottság információs oldala: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

cookie-k használata

A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek a meglátogatott webhelyekről vagy domainekről tartalmaznak adatokat, és amelyeket a felhasználó számítógépén a böngésző tárol. A cookie elsősorban a felhasználóról szóló információk tárolására szolgál az online ajánlaton belüli látogatása során vagy azt követően. A tárolt információk közé tartozhatnak például a webhely nyelvi beállításai, a bejelentkezési állapot, a bevásárlókosár vagy a videó megtekintésének helye. A "cookie-k" kifejezés más technológiákat is magában foglal, amelyek ugyanazokat a funkciókat látják el, mint a cookie-k (pl. amikor a felhasználói információkat álnevű online azonosítókkal, más néven "felhasználói azonosítókkal" tárolják)

A következő cookie-típusokat és -funkciókat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes cookie-k (és: munkamenet- vagy munkamenet-sütik): Az ideiglenes cookie-k legkésőbb azután törlődnek, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a böngészőt.
 • Állandó sütik: Az állandó cookie-k a böngésző bezárása után is tárolva maradnak. Például a bejelentkezési állapot menthető, vagy a preferált tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó ismét felkeres egy webhelyet. Hasonlóképpen, az elérés mérésére vagy marketing célokra használt felhasználók érdekei is tárolhatók egy ilyen cookie-ban.
 • Első féltől származó cookie-k: A belső cookie-kat mi magunk állítjuk be.
 • Harmadik féltől származó cookie-k: A harmadik féltől származó sütiket főként a hirdetők (úgynevezett harmadik felek) használják felhasználói adatok feldolgozására.
 • Szükséges (és: elengedhetetlen vagy feltétlenül szükséges) cookie-k: A cookie-k feltétlenül szükségesek lehetnek a weboldal működéséhez (pl. bejelentkezési adatok vagy egyéb felhasználói bejegyzések tárolásához vagy biztonsági okokból).
 • Statisztikai, marketing és személyre szabott sütik: Ezen túlmenően, a sütiket általában hatótávméréssel összefüggésben is használják, és amikor a felhasználó érdeklődését vagy viselkedését (pl. bizonyos tartalmak megtekintése, funkciók használata stb.) az egyes weboldalakon egy felhasználói profil tárolja. Az ilyen profilok arra szolgálnak, hogy a felhasználókat pl. olyan tartalmak jelenítsék meg, amelyek megfelelnek potenciális érdeklődési körüknek. Ezt az eljárást „követésnek” is nevezik, vagyis a felhasználók potenciális érdekeinek követését. . Ha cookie-kat vagy „követő” technológiákat használunk, arról külön tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi szabályzatunkban, vagy amikor hozzájárulását adja.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Az Ön személyes adatainak cookie-k használatával történő feldolgozásának jogalapja attól függ, hogy kérjük-e hozzájárulását. Ha ez a helyzet, és Ön hozzájárul a cookie-k használatához, az adatai kezelésének jogalapja a nyilatkozatban foglalt hozzájárulás. Ellenkező esetben a cookie-k segítségével kezelt adatok kezelése jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti működése és annak javítása), vagy ha a cookie-k használata szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

Tárolási idő: Hacsak nem adunk egyértelmű tájékoztatást az állandó cookie-k tárolási időtartamáról (pl. ún. cookie opt-in keretein belül), kérjük, vegye figyelembe, hogy a tárolás időtartama legfeljebb két év lehet.

Általános információk a visszavonásról és a tiltakozásról (opt-out): Attól függően, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy jogi engedélyen alapul-e, Ön bármikor visszavonhatja az Ön által adott hozzájárulást, vagy tiltakozhat az adatok cookie-technológiával történő kezelése ellen (együttesen "kihagyás"). Kifogását kezdetben a böngészője beállításaival jelezheti, pl. a cookie-k használatának kikapcsolásával (bár ez korlátozhatja online szolgáltatásunk működését is). A cookie-k online marketing célú felhasználása elleni tiltakozást számos szolgáltatás útján is ki lehet jelenteni, különösen a nyomon követés esetén a weboldalakon keresztül. https://optout.aboutads.info és https://www.youronlinechoices.com/. Ezen túlmenően további tiltakozási értesítéseket kaphat a szolgáltatókra és a használt sütikre vonatkozó információkkal összefüggésben.

A cookie-k adatainak feldolgozása hozzájárulás alapján: Mielőtt a cookie-k használatával összefüggésben adatokat dolgoznánk fel vagy engedélyeznénk a kezelést, a felhasználók hozzájárulását kérjük, amely bármikor visszavonható. A hozzájárulás megadása előtt szükség esetén sütiket használunk, amelyek feltétlenül szükségesek online ajánlatunk működéséhez.

Cookie-beállítások/megerősítés:

 • Feldolgozott adattípusok: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogi alap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 a. pont), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat).

 

Kereskedelmi és üzleti szolgáltatások

Szerződéses és üzleti partnereink, pl. ügyfelek és leendő ügyfelek (együttesen "szerződéses partnerek") adatait a szerződéses és az ahhoz hasonló jogviszonyok, valamint a kapcsolódó intézkedések, valamint a szerződéses partnerekkel való kommunikáció keretében kezeljük ( vagy szerződéskötés előtt), pl. megkeresések megválaszolásához.

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése, jogaink biztosítása, valamint a jelen információkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok, valamint a társaság gazdálkodó szervezete érdekében kezeljük. A szerződéses partnerek adatait a hatályos jogszabályok keretein belül harmadik félnek csak olyan mértékben adjuk át, amennyiben az a fenti célokhoz, vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, vagy az érintettek hozzájárulásával (pl. érintett távközlési szolgáltatóknak) , szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok). A szerződő felek tájékoztatást kapnak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartozó egyéb adatkezelési módokról, pl. marketing célból.

A szerződéses partnereket az adatfelvétel előtt vagy annak keretében, speciális jelölésekkel (pl. színek) vagy szimbólumokkal (pl. csillagok vagy hasonlók) vagy személyesen tájékoztatjuk, hogy a fent említett célokhoz mely adatokra van szükség. .

Az adatokat a törvényes jótállás és az ehhez hasonló kötelezettségek lejárta után, azaz elvileg 4 év elteltével töröljük, kivéve, ha az adatokat ügyfélfiókban tároljuk, pl. mindaddig, amíg azokat jogi archiválási okokból (pl. adózási célból) meg kell őrizni. általában 10 év). Azokat az adatokat, amelyeket a szerződéses partner a megrendelés keretében közölt velünk, a megrendelés specifikációinak megfelelően, általában a megrendelés lejárta után töröljük.

Ha szolgáltatásaink nyújtásához külső szolgáltatókat vagy platformokat veszünk igénybe, a felhasználók és a szolgáltatók közötti kapcsolatban az adott harmadik fél szolgáltatók vagy platformok feltételei és adatvédelmi információi érvényesek.

Ügyfél számla: A szerződő felek fiókot hozhatnak létre online ajánlatunkon belül (pl. ügyfél- vagy felhasználói fiók, röviden "ügyfélfiók"). Amennyiben ügyfélszámla regisztráció szükséges, erről, valamint a regisztrációhoz szükséges adatokról a szerződő partnerek tájékoztatást kapnak. Az ügyfélfiókok nem nyilvánosak, és a keresőmotorok nem indexelhetik őket. A regisztráció és az azt követő bejelentkezések, valamint az ügyfélfiók használatának keretein belül az ügyfelek IP-címét a hozzáférési időkkel együtt tároljuk a regisztráció bizonyítása és az ügyfélfiókkal való esetleges visszaélések megelőzése érdekében.

Ha az ügyfelek törölték ügyfélszámlájukat, az ügyfélfiókra vonatkozó adatok törlésre kerülnek, feltéve, hogy az adatok megőrzését jogi okok miatt megkövetelik. Az ügyfelek felelőssége adataik védelme az ügyfélfiók megszüntetésekor.

Gazdasági elemzések és piackutatás: Üzletvezetési okokból, valamint a piaci trendek, a szerződéses partnerek és a felhasználók kívánságai azonosítása érdekében elemezzük a rendelkezésünkre álló adatokat az üzleti tranzakciókról, szerződésekről, megkeresésekről stb., így az érintett személyek körébe tartozhatnak a szerződésesek partnerek, érdeklődők, ügyfelek, látogatók és online ajánlatunk felhasználói.

Az elemzések üzletvezetési értékelések, marketing- és piackutatás (pl. eltérő jellemzőkkel rendelkező ügyfélcsoportok meghatározása) céljából készülnek. Ennek során, ha rendelkezésre áll, figyelembe tudjuk venni a regisztrált felhasználók profilját, beleértve az adataikat, pl. az igénybe vett szolgáltatásokról. Az elemzések kizárólag a mi szolgálatunkat szolgálják, kívülről nem hozzuk nyilvánosságra, kivéve, ha névtelen elemzésekről van szó, összefoglalt, azaz anonimizált értékekkel. Továbbá tiszteletben tartjuk a felhasználók magánéletét, és az adatokat elemzési célból a lehető legálnéven, illetve lehetőség szerint névtelenül (pl. összesített adatként) dolgozzuk fel.

Shop és az e-kereskedelem: Ügyfeleink adatait azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük a kiválasztott termékek, áruk és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztását, megvásárlását, megrendelését, valamint azok fizetését és kiszállítását vagy lebonyolítását. Ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges, szolgáltatókat, így különösen postai, szállítmányozói és szállítmányozó cégeket veszünk igénybe, hogy ügyfeleink részére a kiszállítást, illetve a kivitelezést lebonyolítsuk. A fizetési műveletek lebonyolításához bankok és pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait veszük igénybe. A megrendelés vagy az ehhez hasonló beszerzési folyamat keretein belül a kért adatok megjelölésre kerülnek, és magukban foglalják a szállításhoz, illetve az ellátáshoz és a számlázáshoz szükséges információkat, valamint az elérhetőségeket a szükséges intézkedések megtételéhez.

 • Feldolgozott adattípusok: Leltári adatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), elérhetőségek (pl. e-mail, telefonszámok), szerződési adatok (pl. szerződés tárgya, időtartama, ügyfélkategória), felhasználás adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Érdeklődők, üzleti és szerződéses partnerek, ügyfelek.
 • A feldolgozás célja: Szerződéses szolgáltatások és ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel és kommunikáció, irodai és szervezési eljárások, megkeresések kezelése és megválaszolása, biztonsági intézkedések, látogatói tevékenység értékelése, érdeklődésen alapuló és viselkedésalapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása)
 • Jogi alap: Szerződéses és szerződéskötést megelőző megkeresések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. b. al.), Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bek. 1 mondat 1 lit. f. GDPR)

 

Fizetési szolgáltató

Szerződéses és egyéb jogviszony keretében jogszabályi kötelezettségből vagy egyéb módon jogos érdekünkből fakadóan az érintettek számára hatékony és biztonságos fizetési lehetőségeket kínálunk, valamint a bankokon és hitelintézeteken kívül más pénzforgalmi szolgáltatókat is igénybe veszünk (együttesen "fizetési szolgáltatás"). szolgáltatók").

A pénzforgalmi szolgáltatók által kezelt adatok közé tartoznak a leltári adatok, úgymint név és cím, banki adatok, például számla- vagy hitelkártyaszámok, jelszavak, TAN-ok és ellenőrző összegek, valamint szerződésre, összegre és címzettre vonatkozó adatok. Ezek az adatok a tranzakciók lebonyolításához szükségesek. A megadott adatokat azonban csak a pénzforgalmi szolgáltatók dolgozzák fel és tárolják. Ez azt jelenti, hogy nem kapunk semmilyen számlával vagy hitelkártyával kapcsolatos információt, hanem csak visszaigazoló vagy negatív információt tartalmazó információkat a fizetésről. Bizonyos körülmények között a pénzforgalmi szolgáltatók átadhatják az adatokat hitelügynökségeknek. Ennek az átvitelnek a célja a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban hivatkozunk az Általános Szerződési Feltételekre és a pénzforgalmi szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójára.

A fizetési műveletekre az adott pénzforgalmi szolgáltatók szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatói érvényesek, amelyek a megfelelő weboldalakon vagy tranzakciós alkalmazásokon belül érhetők el. Ezekre hivatkozunk további információk, valamint az érintettek visszavonási, tájékoztatási és egyéb jogainak érvényesítése céljából is.

 • Feldolgozott adattípusok: Leltári adatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), szerződésadatok (pl. szerződés tárgya, időtartama, ügyfélkategória), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők ), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek)
 • Érintett személyek: Vevők, kilátások.
 • Az adatkezelés céljai: Szerződéses szolgáltatásnyújtás és ügyfélszolgálat.
 • Jogalapok: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző megkeresések (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit. b.), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit.

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

Hitelbírálat

Ha előleget fizetünk vagy hasonló kereskedelmi kockázatot vállalunk (pl. számlarendeléskor), fenntartjuk a jogot arra, hogy a hitelkockázat matematikai-statisztikai eljárások alapján történő felmérése céljából személyazonossági és hitelképességi információkat szerezzünk be az erre szakosodott szolgáltató cégektől. területen (hitelügynökségek) a jogos érdekek védelme érdekében.

A hitelintézetektől kapott, a fizetési késedelem statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat a szerződéses jogviszony létesítéséről, végrehajtásáról és megszüntetéséről szóló megfelelő mérlegelési döntés keretein belül dolgozzuk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a hitelbírálat negatív eredménye esetén megtagadjuk az előleg- vagy egyéb előlegfizetést.

Az előleg fizetéséről szóló döntés a Kbt. 22 GDPR kizárólag egyedi eseti automatizált döntés alapján, amelyet szoftverünk a hitelügynökségtől kapott információk alapján hoz meg.

Amennyiben szerzõdõs partnereink kifejezett hozzájárulását megszerezzük, a hitelezési tájékoztatás és az ügyfél adatainak a hitelintézetek részére történõ továbbításának jogalapja a hozzájárulás. Ha a hozzájárulás nem érkezik meg, a hitelképességi információ fizetési követeléseink megbízhatóságához fűződő jogos érdekünkön alapul.

 • Feldolgozott adattípusok: Leltári adatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), elérhetőségek (pl. e-mail, telefonszámok), szerződés adatai (pl. szerződés tárgya, időtartama, ügyfél kategória).
 • Érintett személyek: Vevők, kilátások.
 • A feldolgozás célja: Hitelképesség és fizetőképesség felmérése.
 • Jogi alap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 a. pont), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat).
 • Automatizált döntések egyedi esetekben: Hitelinformáció (hitelminősítésen alapuló döntés).

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Online ajánlat és webtárhely biztosítása

Online szolgáltatásaink biztonságos és hatékony nyújtása érdekében egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online szolgáltatások elérhetők. E célokra infrastruktúra- és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhely- és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyajánlat nyújtása keretében kezelt adatok magukban foglalhatják az online ajánlatunk felhasználóira vonatkozó minden olyan adatot, amely a felhasználás és kommunikáció keretében keletkezik. Ez rendszeresen tartalmazza az IP-címet, amely szükséges ahhoz, hogy az online ajánlatok tartalmát el tudjuk juttatni a böngészőkhöz, valamint minden online ajánlatunkon belüli vagy webhelyről származó bejegyzés.

E-mail kiszállítás és hosting: Az általunk használt webtárhely szolgáltatások közé tartozik az e-mailek küldése, fogadása és tárolása is. Ebből a célból feldolgozzuk a címzettek és feladók címét, valamint az e-mailek küldésével kapcsolatos egyéb információkat (pl. az érintett szolgáltatók), valamint az adott e-mailek tartalmát. A fent említett adatok SPAM-felderítés céljából is feldolgozhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az internetes e-maileket általában nem titkosított formában küldik. Az e-mailek továbbítása során általában titkosítva vannak, de (kivéve, ha végpontok közötti titkosítási módszert használnak) nem azon a szervereken, amelyekről küldik és fogadják őket. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni az e-mailek küldő és a szerverünkön történő fogadás közötti átviteli útvonaláért.

Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése: Mi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) gyűjtünk adatokat a szerverhez való minden hozzáférésről (úgynevezett szervernaplófájlok). A szerver naplófájljai tartalmazhatják az elért weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget, értesítést a sikeres hozzáférésről, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, hivatkozó URL-jét (a korábban meglátogatott oldal) és általában az IP-címek és a kérelmező szolgáltató.

A szerver naplófájljai biztonsági célokra használhatók, pl. a szerverek túlterhelésének elkerülésére (különösen visszaélésszerű támadások, ún. DDoS támadások esetén), valamint a szerverek kapacitáskihasználásának, stabilitásának biztosítására.

 • Feldolgozott adattípusok: Tartalmi adatok (pl. bejegyzések online űrlapokon), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek)
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogalapok: Jogos érdekek (GDPR 6. bekezdés 1. mondat 1. f. betű).

 

Elérhetőség

A kapcsolatfelvétel során (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy közösségi oldalakon keresztül) az érdeklődők adatait a kapcsolatfelvételi megkeresések megválaszolásához és a kért intézkedések megválaszolásához szükséges mértékben kezeljük.

A kapcsolatfelvételi megkeresések megválaszolása a szerződéses, illetve a szerződéskötést megelőző jogviszony keretében szerződéses kötelezettségeink teljesítése, illetve (elő)szerződéses megkeresések megválaszolása és egyéb módon a megkeresések megválaszolásához fűződő jogos érdek alapján történik.

 • Feldolgozott adattípusok: Leltári adatok (pl. nevek, címek), elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek)
 • Érintett személyek: Kommunikációs partnerek, érdeklődők.
 • A feldolgozás célja: Kapcsolatfelvételi kérések és kommunikáció, kérések kezelése és megválaszolása.
 • Jogi alap: A szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző megkeresések (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit. b.), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit.

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Hírlevél és elektronikus értesítések

Hírleveleket, e-maileket és egyéb elektronikus értesítéseket (a továbbiakban: hírlevelek) csak a címzettek hozzájárulásával vagy törvényes engedélyével küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalma kifejezetten a hírlevélre való feliratkozás keretében kerül ismertetésre, az meghatározó a felhasználók hozzájárulása szempontjából. Továbbá hírleveleink információkat tartalmaznak szolgáltatásainkról és rólunk.

Hírleveleinkre való feliratkozáshoz általában elegendő az e-mail cím megadása. Mindazonáltal kérhetjük, hogy adjon meg nevet a személyes kapcsolatfelvétel céljából a hírlevélben, vagy egyéb adatokat, ha ezek a hírlevél céljaihoz szükségesek.

Kettős részvételi eljárás: A hírlevelünkre való regisztráció mindig úgynevezett dupla opt-in eljárással történik. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációt követően e-mailt fog kapni, amelyben meg kell erősítenie regisztrációját. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy senki ne tudjon külföldi e-mail címmel regisztrálni. A hírlevél regisztrációk naplózásra kerülnek annak érdekében, hogy a regisztráció folyamatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően igazolni lehessen. Ez magában foglalja a regisztrációs és visszaigazolási idő, valamint az IP-cím tárolását. A szállítási szolgáltató által tárolt adatok változásait szintén naplózza.

Törlés és a feldolgozás korlátozása: A leiratkozott e-mail címeket – a korábban adott hozzájárulás bizonyítása érdekében – jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt azokat törlésükhöz fűznénk. Ezen adatok kezelése a követelésekkel szembeni lehetséges védekezés céljára korlátozódik. Egyedi törlési kérelem bármikor lehetséges, feltéve, hogy egyidejűleg a hozzájárulás korábbi meglétét is igazolják. Az ellentmondások tartós megfigyelésére vonatkozó kötelezettségek esetén fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet kizárólag erre a célra feketelistán tároljuk.

A regisztrációs eljárás naplózása jogos érdekünkön alapul, annak bizonyítása érdekében, hogy azt megfelelően lefolytatták. Ha megbízunk egy szolgáltatót az e-mailek küldésével, az a mi jogos érdekeink alapján történik, egy hatékony és biztonságos küldési rendszerben.

Megjegyzések a jogalapokhoz: A hírlevelek küldése a címzettek hozzájárulásán, vagy ha hozzájárulás nem szükséges, a direkt marketinghez fűződő jogos érdekeinken alapul, amennyiben és amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi, pl. meglévő vásárlói hirdetés esetén. Ha megbízunk egy szolgáltatót e-mailek küldésével, akkor ez jogos érdekeink alapján történik. A regisztrációs folyamatot jogos érdekeink alapján rögzítjük annak bizonyítása érdekében, hogy azt a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre.

Tartalom: Információk rólunk, szolgáltatásainkról, akcióinkról és ajánlatainkról.

Elemzés és teljesítménymérés: A hírlevelek úgynevezett "web beacont" tartalmaznak, azaz egy pixel méretű fájlt, amely a hírlevél megnyitásakor a szerverünkről, illetve ha levelező szolgáltatót használunk, akkor a szerverükről. Ennek a lekérdezésnek a keretében először összegyűjtjük a technikai információkat, például a böngészővel és a rendszerrel kapcsolatos információkat, valamint az Ön IP-címét és a visszakeresés időpontját.

Ezeket az információkat hírlevelünk technikai fejlesztésére használjuk fel a technikai adatok vagy a célcsoportok, illetve azok olvasási viselkedése alapján, lekérési helyük (amely IP-cím alapján határozható meg) vagy elérési idők alapján. Ez az elemzés magában foglalja annak meghatározását is, hogy a hírlevelek megnyíltak-e, mikor nyíltak meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezek az információk a hírlevél címzettjeihez rendelhetők. Ennek ellenére sem a mi szándékunk, sem a levelezési szolgáltatónak nem áll szándékában az egyes felhasználók megfigyelése. Az értékelések sokkal inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és hozzájuk igazítsuk tartalmainkat, vagy a felhasználók érdeklődésének megfelelően különböző tartalmakat küldjünk.

A hírlevél kiértékelése és a siker mérése a felhasználók kifejezett hozzájárulása esetén, jogos érdekeink alapján történik, egy felhasználóbarát és biztonságos, üzleti érdekeinket szolgáló és megfelelõ hírlevél rendszer használata érdekében. a felhasználók elvárásait.

A teljesítménymérés külön visszavonása sajnos nem lehetséges. Ebben az esetben a teljes hírlevél-feliratkozást törölni kell, vagy kifogásolni kell.

 • Feldolgozott adattípusok: leltári adatok (pl. nevek, címek), elérhetőségek (pl. e-mail, telefonszámok), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők).
 • Érintett személyek: Kommunikációs partnerek.
 • A feldolgozás célja: Direkt marketing (pl. e-mailben vagy postai úton).
 • Jogi alap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit. a.), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat).
 • Fellebbezési jog (kihagyás): Hírlevelünk fogadását bármikor lemondhatja, azaz visszavonhatja hozzájárulását, vagy tiltakozhat a további fogadás ellen. A hírlevél lemondására szolgáló linket vagy minden hírlevél végén talál, vagy használhatja a fent említett kapcsolatfelvételi lehetőségek egyikét, lehetőleg e-mailben.

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 

Webelemzés, monitorozás és optimalizálás

A webelemzés (más néven "elérési mérés") az online kínálatunk látogatóinak áramlásának értékelésére szolgál, és álnévként tartalmazhat viselkedést, érdeklődési köröket vagy a látogatók demográfiai adatait, például életkorát vagy nemét. A választékelemzés segítségével például azonosíthatjuk, hogy online kínálatunkat vagy annak funkcióit, tartalmait mely időpontokban használják leggyakrabban, vagy hívhatunk fel újrahasználatra. Azt is megérthetjük, hogy mely területek igényelnek optimalizálást.

A webes elemzés mellett teszteljárásokat is alkalmazhatunk, pl. online ajánlatunk vagy összetevői különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Ebből a célból úgynevezett felhasználói profilok hozhatók létre és tárolhatók fájlban (ún. "cookie"), vagy hasonló, azonos célú eljárások alkalmazhatók. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmat, a meglátogatott weboldalakat és az ezeken az oldalakon használt elemeket, valamint olyan technikai részleteket, mint a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használati időkre vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak helyadataik gyűjtéséhez, a szolgáltatótól függően ezek az adatok is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban IP-maszkolási eljárást alkalmazunk (az IP-cím lerövidítésével álnevesítést). Általánosságban elmondható, hogy a webelemzés, A/B tesztelés és optimalizálás keretében tárolt adatok nem egyértelmű felhasználói adatok (például e-mail címek vagy nevek), hanem álnevek. Ez azt jelenti, hogy mi sem a használt szoftver szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges kilétét, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott eljárások céljaira.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználók hozzájárulását kérjük a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek) alapján kezeljük. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a jelen adatvédelmi szabályzatban található, a cookie-k használatára vonatkozó információkra is.

 • Feldolgozott adattípusok: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás célja: Tartománymérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése), nyomon követés (pl. érdeklődéssel/viselkedéssel kapcsolatos profilalkotás, cookie-k használata), látogatói tevékenység értékelése, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím pszeudonimizálása).
 • Jogi alap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 lit. a.), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat).

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 • etracker: Webelemzés/tartománymérés; szolgáltató: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Németország; weboldal: https://www.etracker.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.etracker.com/datenschutz/; Kiszáll: https://www.etracker.de/privacy?et= [KÉRJÜK BEÁLLÍTJA A FIÓKAZONOSÍTÓT].
 • Matomo (süti nélkül): A Matomo egy adatvédelembarát webelemző szoftver, amelyet cookie-k nélkül használnak, és amelyben a visszatérő felhasználók felismerése úgynevezett "digitális ujjlenyomat" segítségével történik, amely névtelenül tárolódik és 24 óránként változik; a "digitális ujjlenyomattal" az online ajánlatunkon belüli felhasználói mozgásokat álnévvel ellátott IP-címek segítségével rögzítjük a felhasználó oldali böngészőbeállításokkal kombinálva oly módon, hogy az egyes felhasználók személyazonosságára vonatkozó következtetések levonása nem lehetséges; szolgáltató: Webelemzés/tartománymérés öntárhelyen; weboldal: https://matomo.org/.

 

Online marketing

Személyes adatokat online marketing célokra dolgozunk fel, amelyek közé tartozhat különösen a hirdetési felület marketingje vagy a reklámok és egyéb tartalmak (együttesen: "Tartalom") megjelenítése a felhasználók potenciális érdeklődése és annak mérése alapján. hatékonyság.

Ebből a célból úgynevezett felhasználói profilokat hoznak létre és tárolnak egy fájlban (ún. "cookie"), vagy hasonló eljárásokat alkalmaznak, amelyek segítségével a fent említett tartalmak megjelenítése szempontjából releváns felhasználói adatok tárolódnak. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmat, a meglátogatott weboldalakat, a használt online hálózatokat, de a kommunikációs partnereket és a technikai részleteket is, például a használt böngészőt, a használt számítógépes rendszert és a használati időkre vonatkozó információkat. Ha a felhasználók hozzájárultak helyadataik gyűjtéséhez, ezek az adatok is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban az elérhető IP-maszkolási eljárásokat alkalmazzuk (az IP-cím lerövidítésével álnevesítést). Általánosságban elmondható, hogy az online marketing folyamat során nem tárolnak egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi sem az online marketing eljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges kilétét, csak a profiljukban tárolt információkat.

Általános szabály, hogy a profilokban lévő információkat a cookie-k vagy hasonló eljárások segítségével tárolják. Ezek a sütik a későbbiekben kiolvashatók és elemezhetők más, ugyanazt az online marketing eljárást alkalmazó weboldalakon történő tartalom megjelenítése céljából, valamint további adatokkal kiegészítve az online marketing eljárást szolgáltató szerverén tárolhatók.

A profilokhoz kivételesen egyértelmű adatok rendelhetők. Ez az eset áll fenn például, ha a felhasználók egy közösségi hálózat tagjai, amelynek online marketing eljárását alkalmazzuk, és a hálózat összekapcsolja a felhasználói profilokat a fent említett adatokkal. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, pl. a regisztráció során történő hozzájárulással.

Elvként csak a hirdetéseink sikeréről szóló összesített információkhoz jutunk hozzá. Az úgynevezett konverziómérések keretében azonban ellenőrizhetjük, hogy melyik online marketing eljárásunk vezetett úgynevezett konverzióhoz, azaz például szerződéskötéshez velünk. A konverziómérés kizárólag marketingintézkedéseink sikerének elemzésére szolgál.

Eltérő rendelkezés hiányában kérjük, hogy feltételezze, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználók hozzájárulását kérjük a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek) alapján kezeljük. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a jelen adatvédelmi szabályzatban található, a cookie-k használatára vonatkozó információkra is.

Facebook pixelek: A Facebook pixel egyrészt lehetővé teszi, hogy a Facebook a reklámok (ún. Facebook hirdetések) megjelenítéséhez célcsoportként határozza meg online kínálatunk látogatóit. Ennek megfelelően a Facebook Pixelt arra használjuk, hogy az általunk elhelyezett Facebook hirdetéseket csak azon felhasználók számára jelenítsük meg a Facebookon és a Facebookkal együttműködő partnerek szolgáltatásain belül (ún. „Audience Network”). https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) akik szintén érdeklődést mutattak online kínálatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőket mutatnak (pl. érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt, amelyek a meglátogatott weboldalakon láthatók), amelyeket továbbítunk a Facebooknak (úgynevezett „Egyéni közönség”). A Facebook pixel segítségével azt is szeretnénk elérni, hogy Facebook hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne tűnjenek bosszantónak. A Facebook Pixel emellett lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célból nyomon kövessük a Facebook-hirdetések hatékonyságát azáltal, hogy megnézzük, hogy a felhasználók át lettek-e irányítva webhelyünkre, miután egy Facebook-hirdetésre kattintottak (úgynevezett „konverziómérés”).

 • Feldolgozott adattípusok: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), helyadatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk)
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói), érdeklődők.
 • A feldolgozás célja: Nyomon követés (pl. érdeklődési/viselkedési profilalkotás, cookie-k használata), remarketing, látogatói cselekvések értékelése, érdeklődésen és viselkedésen alapuló marketing, profilalkotás (felhasználói profilok létrehozása), konverziómérés (marketingintézkedések hatékonyságának mérése), elérésmérés (pl. hozzáférési statisztika, visszatérő látogatók felismerése), célcsoport kialakítása (marketingcélú vagy egyéb tartalomkibocsátás szempontjából releváns célcsoportok meghatározása), eszközök közötti nyomon követés (felhasználói adatok több eszközön történő feldolgozása marketing célból)
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím pszeudonimizálása).
 • Jogi alap: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat 1 a. pont), jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 mondat).
 • Felszólalási lehetőség (opt-out): Hivatkozunk az adott szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozataira és a szolgáltatók számára megjelölt kifogásolási (ún. "opt-out") lehetőségeire. Ha nincs megadva kifejezett leiratkozási lehetőség, lehetőség van a cookie-k kikapcsolására a böngésző beállításaiban. Ez azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit. Ezért a következő további leiratkozási lehetőségeket ajánljuk, amelyeket összefoglaló formában kínálunk az adott területekre vonatkozóan: a) Európa: https://www.youronlinechoices.eu.
  b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices.
  c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
  d) Kanada: https://optout.aboutads.info.

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Google Címkekezelő: A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amellyel egy felületen keresztül tudjuk kezelni az úgynevezett weboldal címkéket, és így más szolgáltatásokat is integrálni online kínálatunkba. Maga a Címkekezelő (amely a címkéket implementálja) nem dolgozza fel a felhasználók személyes adatait. A felhasználók személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban kérjük, olvassa el a következő információkat a Google szolgáltatásairól. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • A Google Analytics: Online marketing és webelemzés; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Leiratkozás: Leiratkozási bővítmény: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, a hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Ads és konverziómérés: A "Google Ads" online marketing folyamatot használjuk arra, hogy hirdetéseket helyezzünk el a Google hirdetési hálózatán (pl. keresési eredmények között, videókban, weboldalakon stb.), hogy megjelenítsük azokat a felhasználóknak, akiknek vélhetően érdeklődnek a hirdetések iránt. Mérjük a hirdetések konverzióját is. Azonban csak azoknak a felhasználóknak a névtelen teljes számát tudjuk meg, akik a hirdetésünkre kattintottak, és egy úgynevezett „konverziókövetési címkével” ellátott oldalra irányították őket. Nem kapunk olyan információt, amely felhasználható lenne a felhasználók azonosítására. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Ad Manager: A "Google Marketing Platform"-ot (és olyan szolgáltatásokat, mint a "Google Ad Manager") használjuk hirdetések elhelyezésére a Google hirdetési hálózatán (pl. keresési eredmények között, videókban, weboldalakon stb.). A Google Marketing Platform jellemzője, hogy a hirdetések valós időben jelennek meg a felhasználók feltételezett érdeklődése alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megcélozzuk a hirdetéseket online kínálatunkban, és csak olyan hirdetéseket jelenítsünk meg a felhasználók számára, amelyek potenciálisan megfelelnek érdeklődési körüknek. Például, ha egy felhasználónak más webhelyeken olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt érdeklődött, ezt "remarketingnek" nevezik. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • Facebook-Pixel: Szolgáltató: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, Anyavállalat: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Fellebbezési jog (kihagyás): https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

 

Jelenlét a közösségi hálózatokon (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon, és ebben az összefüggésben kezeljük a felhasználói adatokat, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy információkat kínáljunk rólunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felhasználói adatok az Európai Unión kívül is feldolgozhatók. Ez kockázatot jelenthet a felhasználók számára, mert megnehezítheti a felhasználói jogok érvényesítését.

Ezenkívül a közösségi hálózatokon belüli felhasználói adatokat általában piackutatási és hirdetési célokra dolgozzák fel. Így például a felhasználói viselkedés és a felhasználók ebből fakadó érdeklődése alapján felhasználói profilok hozhatók létre. A felhasználói profilok pedig felhasználhatók például a hálózatokon belüli és azon kívüli hirdetések elhelyezésére, amelyek vélhetően megfelelnek a felhasználók érdeklődésének. Ebből a célból általában a felhasználók számítógépén tárolódnak a cookie-k, amelyekben a felhasználók használati magatartása és érdeklődése tárolódik. Továbbá a felhasználói profilokban a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül is tárolhatók adatok (különösen, ha a felhasználók az adott platform tagjai, és be vannak jelentkezve azokra).

Az egyes adatkezelési formák és a tiltakozás (opt-out) lehetőségeinek részletes leírásához az érintett hálózatok üzemeltetői által adott adatvédelmi nyilatkozatokban és információkban olvashat.

Az adatigénylések és az érintettek jogainak érvényesítése esetén is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeket a szolgáltatókkal lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. A felhasználók adataihoz minden esetben csak a szolgáltatók férhetnek hozzá, és közvetlenül megtehetik a megfelelő intézkedéseket és tájékoztatást. Ha ennek ellenére segítségre van szüksége, felveheti velünk a kapcsolatot.

 • Feldolgozott adattípusok: Leltári adatok (pl. nevek, címek), elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései), használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek)
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás célja: Kapcsolatfelvételi kérések és kommunikáció, nyomon követés (pl. érdeklődési/viselkedési profilalkotás, cookie-k használata), remarketing, elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
 • Jogi alap: Jogos érdekek (GDPR 6. bekezdés 1. mondat 1. f. betű).

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

Twitter: közösségi hálózat; szolgáltató: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Adatvédelmi irányelvek: https://twitter.com/de/privacy, (Beállítások) https://twitter.com/personalization.

 

 

 

Beépülő modulok és beágyazott funkciók és tartalom

Online ajánlatunkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket is beépítünk, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban: „harmadik fél szolgáltatók”) szervereiről szereznek be. Ilyenek lehetnek például grafikák, videók vagy közösségi média gombok és hozzászólások (a továbbiakban egységesen "tartalom").

Az integráció minden esetben azt feltételezi, hogy ezen tartalmak harmadik fél szolgáltatói feldolgozzák a felhasználók IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőjüknek. Az IP-cím tehát szükséges ezen tartalmak vagy funkciók megjelenítéséhez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan tartalmat használjunk fel, amelynek megfelelő szolgáltatója az IP-címet csak a tartalom továbbítására használja. A harmadik fél szolgáltatók úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan grafikákat, más néven "webjelzőket") is használhatnak statisztikai vagy marketing célokra. A "pixel címkék" felhasználhatók olyan információk értékelésére, mint például a látogatói forgalom a webhely oldalain. Az álneves információk cookie-kban is eltárolhatók a felhasználó eszközén, és technikai információkat tartalmazhatnak a böngészőről és az operációs rendszerről, a linkelni kívánt webhelyekről, a látogatás időpontjáról és az online ajánlatunk használatával kapcsolatos egyéb részletekről, valamint más forrásból származó ilyen információkhoz kapcsolódik.

Megjegyzések a jogalapokhoz: Amennyiben a felhasználók hozzájárulását kérjük a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek) alapján kezeljük. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a jelen adatvédelmi szabályzatban található, a cookie-k használatára vonatkozó információkra is.

 • Feldolgozott adattípusok: Használati adatok (pl. meglátogatott webhelyek, tartalom iránti érdeklődés, elérési idők), meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), helyadatok (egy eszköz vagy személy földrajzi helyzetére vonatkozó információk), tartalomadatok (pl. online bejegyzések) nyomtatványok), leltári adatok (pl. nevek, címek), elérhetőségek (pl. e-mail, telefonszám).
 • Érintett személyek: Felhasználók (pl. weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói), kommunikációs partnerek.
 • A feldolgozás célja: Online szolgáltatásaink biztosítása és felhasználóbarátság, szerződéses szolgáltatások és ügyfélszolgálat biztosítása, kapcsolatfelvételi kérések és kommunikáció, nyomon követés (pl. érdeklődési/viselkedési profilalkotás, cookie-k használata), érdeklődésen alapuló és viselkedésalapú marketing, profilalkotás (felhasználói profilok készítése) , biztonsági intézkedések, adminisztráció és megkeresések megválaszolása.
 • Jogi alap: Jogos érdekek (GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondat 1. f. pont), hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat), a szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (GDPR 6. cikk 1. bekezdés). 1 mondat 1 lit. b. GDPR).

Használt szolgáltatások és szolgáltatók:

 • Facebook bővítmények és tartalom: Facebook közösségi beépülő modulok és tartalom – Idetartozhatnak olyan tartalmak, mint például képek, videók vagy szövegek és gombok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy tartalmat osszanak meg ebből az online ajánlatból a Facebookon belül. A Facebook Social Plugins listája és megjelenése itt tekinthető meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; Szolgáltató: https://www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, anyavállalat: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Leiratkozás: hirdetési beállítások: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Google Fonts: Integráljuk a Google szolgáltató fontjait („Google Fonts”), így a felhasználók adatait kizárólag arra használjuk, hogy a betűtípusokat a felhasználók böngészőjében megjelenítsük. Az integráció a fontok műszakilag biztonságos, karbantartást nem igénylő és hatékony használatához, egységes megjelenítéséhez, valamint az integrációjuk esetleges licenckorlátozásainak figyelembevételéhez fűződő jogos érdekeinken alapul. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://fonts.google.com/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy.
 • Google térkép: Integráljuk a Google szolgáltató "Google Maps" szolgáltatásának térképeit. A kezelt adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók IP-címei és helyadatai, amelyek azonban nem kerülnek gyűjtésre hozzájárulásuk nélkül (általában mobileszközeik beállításaival összefüggésben); szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://cloud.google.com/maps-platform; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Leiratkozás: Leiratkozási bővítmény: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, A hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • ReCaptcha: Beépítjük a "ReCaptcha" funkciót a botok észlelésére, pl. az adatok online űrlapokba történő beírásakor. A felhasználók viselkedési adatait (pl. egérmozgások vagy lekérdezések) kiértékeli, hogy meg lehessen különböztetni az embereket a botoktól. Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://www.google.com/recaptcha/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Leiratkozás: Leiratkozási bővítmény: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, A hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Twitter bővítmények és tartalom: Twitter beépülő modulok és gombok – Tartalmazhatnak olyan tartalmakat, mint például képek, videók vagy szövegek, valamint gombok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy tartalmat osszanak meg ebből az online ajánlatból a Twitteren belül. Szolgáltató: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; weboldal: https://twitter.com/de; Adatvédelmi irányelvek: https://twitter.com/de/privacy.
 • Youtube videók: Videó tartalom; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Leiratkozás: Leiratkozási beépülő modul: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, A hirdetések megjelenítésének beállításai: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Adatok törlése

Az általunk kezelt adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek megszűnnek (pl. ha az adatkezelés célja megszűnik, vagy ha nem szükségesek) erre a célra).

Hacsak az adatokat nem azért töröljük, mert azokra más és törvényesen megengedett célokra van szükség, feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. Ez azt jelenti, hogy az adatok zárolva vannak, és nem dolgozzák fel más célból. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyeket jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából kell tárolni.

A személyes adatok törlésével kapcsolatos további információk jelen adatvédelmi nyilatkozat egyedi adatvédelmi megjegyzéseiben is adhatók.

Az adatvédelmi szabályzat módosítása és frissítése

Kérjük, rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot azonnal módosítjuk, amint az általunk végzett adatkezelésben bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Értesítjük, amint a változások szükségessé teszik, hogy az együttműködés érdekében intézkedjen (pl. hozzájárulása), vagy egyéb egyedi értesítést kapjon.

Ha ebben az adatvédelmi nyilatkozatban cégek és szervezetek címeit és elérhetőségeit adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és kérjük, ellenőrizze az információkat, mielőtt kapcsolatba lép velünk.

Az érintettek jogai

Önt, mint érintettet a GDPR alapján különféle jogok illetik meg, amelyek különösen az Art. 15-21 GDPR:

 • Tiltakozási jog: Önnek joga van arra, hogy sajátos helyzetéből fakadó okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatainak a Ptk. szerinti kezelése ellen. 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja DPA; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat direkt marketing célból kezelik, Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzlethez kapcsolódik. marketing.
 • Hozzájárulások elállási joga: Önnek jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását.
 • Az információhoz való hozzáférés joga: Önnek jogában áll visszaigazolást kérni arról, hogy a kérdéses adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint tájékoztatást kérhet ezekről az adatokról, valamint további információkat és az adatok másolatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Helyesbítés joga: A törvény értelmében Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó téves adatok helyesbítését.
 • Elállási jog és az adatkezelés korlátozása: A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok haladéktalan törlését, vagy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kérheti az adatok kezelésének korlátozását.
 • Az adattovábbításhoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően strukturált, általános és géppel olvasható formátumban megkapja az Önre vonatkozó adatokat, amelyeket átadott nekünk, vagy kérheti azok továbbítását egy másik felelős félnek.
 • Panasz a felügyeleti hatósághoz: Önnek joga van továbbá a törvényi rendelkezéseknek megfelelően panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a jogsértés gyanús helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy a személyes adatok kezelése az Önre vonatkozó adatok sértik a GDPR-t.

A kifejezések definíciói

Ez a rész áttekintést nyújt a jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezésekről. Számos kifejezés a törvényből származik, és mindenekelőtt az Art. 4 GDPR. A jogi meghatározások kötelezőek. A következő magyarázatok viszont elsősorban azok megértését hivatottak segíteni. A kifejezések betűrendben vannak rendezve.

 • Konverziókövetés: „Konverziókövetés”: a marketingtevékenységek hatékonyságának meghatározására szolgáló eljárás. Ebből a célból általában cookie-t tárolnak a felhasználó eszközein azon weboldalakon belül, amelyeken a marketingintézkedéseket végrehajtják, majd ismét lekérik a céloldalon. Ezzel például nyomon követhetjük, hogy sikeresek voltak-e a más weboldalakon elhelyezett hirdetések).
 • Hitelminősítési információk: Az automatizált döntések emberi beavatkozás nélküli automatikus adatfeldolgozáson alapulnak (pl. számlavásárlás automatikus elutasítása, online hiteligénylés vagy emberi beavatkozás nélküli online igénylési eljárás esetén. Az adatvédelmi törvény 22. cikke szerint az ilyen automatizált döntések csak akkor megengedettek, ha az érintettek hozzájárulásukat adják, ha azok egy szerződés teljesítéséhez szükségesek, vagy ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik az ilyen döntéseket.
 • Eszközök közötti követés: Az eszközök közötti nyomon követés egy olyan nyomkövetési forma, amelyben a felhasználók viselkedési és érdeklődési adatait az eszközökön keresztül úgynevezett profilokba rögzítik úgy, hogy a felhasználókhoz online azonosítót rendelnek. Ez lehetővé teszi a felhasználói információk marketing célú elemzését, függetlenül a használt böngészőtől vagy eszköztől (pl. mobiltelefon vagy asztali számítógép). A legtöbb szolgáltatónál az online azonosítás nem kapcsolódik egyértelmű adatokhoz, például névhez, postai vagy e-mail címhez.
 • IP-maszkolás: Az IP-maszkolás egy módszer az utolsó oktett, azaz egy IP-cím utolsó két számának törlésére, így az IP-cím többé nem használható személy egyedi azonosítására. Az IP-maszkolás ezért a feldolgozási módszerek álnevesítésének eszköze, különösen az online marketingben
 • Érdeklődés alapú és viselkedésalapú marketing: Érdeklődés alapú és/vagy viselkedésalapú marketingről akkor beszélünk, ha a felhasználók potenciális érdeklődése a hirdetésekben és egyéb tartalmakban a lehető legpontosabban előre meghatározott. Ez a korábbi viselkedésükről (pl. bizonyos weboldalak látogatása és ott tartózkodása, vásárlási magatartás vagy más felhasználókkal való interakció) kapcsolatos információk alapján történik, amelyeket egy úgynevezett profilban tárolnak. Általános szabály, hogy ezekre a célokra cookie-kat használnak.
 • Konverziómérés: A konverziómérés a marketingintézkedések hatékonyságának meghatározására szolgáló módszer. Ebből a célból általában cookie-t tárolnak a felhasználók eszközein azokon a webhelyeken, amelyeken a marketingintézkedések zajlanak, majd ismét lekérik a céloldalon. Így például nyomon követhetjük, hogy a más webhelyeken elhelyezett hirdetések sikeresek voltak-e.
 • Személyes adatok: „személyes adat”: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó információ; azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra (pl. sütire) vagy egy vagy több, a fizikai adottságra jellemző tényezőre való hivatkozással. , az adott természetes személy fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása
 • Profilalkotás: A profilalkotás a személyes adatok minden olyan automatizált feldolgozása, amelynek során személyes adatokat használnak fel egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes vonatkozások elemzésére, értékelésére vagy előrejelzésére (a profilalkotás típusától függően ez magában foglalhatja az életkorra, nemére, tartózkodási helyére és mozgási adataira vonatkozó információkat, interakció a webhelyekkel és azok tartalmával, vásárlási magatartás, közösségi interakciók más emberekkel) (pl. érdeklődés bizonyos tartalmak vagy termékek iránt, kattintási viselkedés egy webhelyen vagy helyen). A cookie-kat és a webjelzőket gyakran használják profilalkotási célokra.
 • Tartománymérés: Az elérésmérés (más néven webelemzés) egy online ajánlat látogatóinak áramlásának értékelésére szolgál, és bizonyos információkba, például a webhelyek tartalmába belefoglalhatja a látogatók viselkedését vagy érdeklődését. Az eléréselemzés segítségével a webhelytulajdonosok például be tudják azonosítani, hogy a látogatók mikor keresik fel weboldalukat és milyen tartalom érdekli őket. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a weboldal tartalmát jobban hozzáigazítsák látogatóik igényeihez. A pszeudonim cookie-kat és webjelzőket gyakran használják tartományelemzés céljából, hogy felismerjék a visszatérő látogatókat, és ezáltal pontosabb elemzést kapjanak egy online ajánlat használatáról.
 • Remarketing: „Remarketingről” vagy „újracélzásról” beszélünk például, amikor hirdetési célból feljegyezzük, hogy a felhasználó mely termékek iránt érdeklődött egy webhelyen, hogy emlékeztesse a felhasználót ezekre a termékekre más webhelyeken, például hirdetésekben.
 • Helyadatok: Helyadat akkor jön létre, amikor egy mobil eszköz (vagy más, a helymeghatározás műszaki követelményeivel rendelkező eszköz) rádiócellához, WLAN-hoz vagy hasonló helymeghatározási technikai eszközhöz és funkcióhoz csatlakozik. A helyadatok a föld földrajzilag meghatározható helyzetének jelzésére szolgálnak, ahol az adott eszköz található. A helyadatok felhasználhatók például térképfunkciók vagy más, helytől függő információk megjelenítésére.
 • Követés: Helyadat akkor jön létre, amikor egy mobil eszköz (vagy más, a helymeghatározás műszaki követelményeivel rendelkező eszköz) rádiócellához, WLAN-hoz vagy hasonló helymeghatározási technikai eszközhöz és funkcióhoz csatlakozik. A felhasznált online ajánlatokkal kapcsolatos viselkedési és érdeklődési információkat főszabály szerint sütikben vagy a nyomkövetési technológiák szolgáltatóinak szerverein tárolják (ún. profilalkotás). Ezek az információk azután felhasználhatók például olyan hirdetések megjelenítésére a felhasználók számára, amelyek valószínűleg megfelelnek érdeklődési körüknek.
 • Felelős személy: „Felelős személy”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Feldolgozás:„Feldolgozás”: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon hajtanak végre, akár automatikus módon, akár nem. A fogalom tág, és gyakorlatilag az összes adatkezelést lefedi, legyen szó gyűjtésről, elemzésről, tárolásról, továbbításról vagy törlésről.
 • Célcsoport kialakítása: Célcsoport kialakításáról (vagy "egyedi közönségről") beszélünk, amikor a célcsoportokat reklámozási céllal határozzák meg, pl. reklámok beillesztése. Például egy felhasználó érdeklődése alapján bizonyos termékek vagy témák iránt az interneten levonható az a következtetés, hogy a felhasználót érdeklik a hasonló termékek hirdetései vagy az az online bolt, ahol a termékeket megtekintette. Hasonló célcsoportok" (vagy hasonló célcsoportok) pedig az, amikor a megfelelőnek ítélt tartalmat olyan felhasználóknak jelenítik meg, akiknek profilja vagy érdeklődési köre feltehetően megfelel azoknak a felhasználóknak, akik számára a profilt létrehozták. A cookie-kat és a webjelzőket általában egyéni közönségek létrehozására használják. és hasonló közönség.

Kérdésed van? Árajánlatra van szükséged? Írj nekünk!

Beszélünk angolul, németül és magyarul!
Rövid kapcsolatfelvételi űrlap
ClickMe Smart Solutions - NFC Okosnévjegy - NFC - QR - Proxy kulcs - Hibrid kártyák - Digitális Névjegykártya - Link a bio online profilban - Mini weboldal
kereszt
Betöltés...
linkedin Facebook pinterest Youtube rss twitter instagram facebook-üres rss-blank linkedin-blank pinterest Youtube twitter instagram